ยินดีต้อนรับเข้าสู่

คลิกและช้อปจากกว่า 100+ ร้านค้าจาก ShopBack

รับเงินคืนจริงในบัญชี ShopBack ของคุณภายใน 72 ชั่วโมง

ถอนเงินคืนเป็นเงินสดเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณเลย

เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชีใหม่

มาสร้างบัญชี/ เข้าสู่ระบบ และเริ่มรับเงินคืนกันค่ะ

สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
เงื่อนไข & ข้อกำหนดแคมเปญ Magic Hour
1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการซื้อสินค้าหรือจองที่พักจากร้านค้าผ่านหน้าแคมเปญนี้ ภายในวันที่ 12 ธ.ค. 2564 ตามเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขของแคมเปญเท่านั้น ได้แก่ 1.1) Central, Nike, Sephora, Pomelo เวลา 00:00 - 01:00 น. / 19:00 - 20:00 น. หรือ 23:00 - 00:00 น. 1.2) Agoda และ Booking.com เวลา 12:00 - 13:00 น. หรือ 22:00 - 23:00 น. 2. รับเงินคืนรวม 50% สูงสุด 300 บาท โดยเลือกร้านค้าที่กำหนดได้เพียงร้านเดียวในแต่ละรอบเท่านั้น 3. Magic Hour รอบ 00:00, 19:00 และ 23:00 น. จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีผู้ใช้ / 1 อุปกรณ์ 4. Magic Hour รอบ 12:00 และ 22:00 น. จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีผู้ใช้ / 1 อุปกรณ์ 5. คุณจะได้รับเงินคืนเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก จะได้รับเงินคืนปกติภายใน 48 ชม. ช่วงที่สองจะได้รับเงินคืนจนครบสูงสุด 300 บาท และจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 14 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 6. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของ ShopBack เฉพาะการทำรายการผ่านหน้าแคมเปญนี้เท่านั้น 7. หากเงินคืนปกติที่ได้รับจากร้านค้านั้นๆ มีมูลค่าเกิน 300 บาทอยู่แล้ว ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืนเพิ่มจากแคมเปญนี้ 8. ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้เงินคืน หากคำสั่งซื้อดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น มีการยกเลิก (Cancel) หรือเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามหรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า 9. การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทหรือช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการยืนยันจาก ShopBack จะไม่ได้รับเงินคืน เช่น บัตรเครดิต, ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, การซื้อบัตรของขวัญ 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 11. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ชำระเงินเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามเงื่อนไขของแคมเปญเท่านั้นจึงจะถือว่าทำรายการครบถ้วนสมบูรณ์ 12. สามารถเลือกวิธีการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทางได้ โดยจะต้องทำรายการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขของแคมเปญ โดยจะต้องได้รับใบยืนยันคำสั่งซื้อจากร้านค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 13. ราคาสุทธิของสินค้าและที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับร้านค้า อย่างไรก็ตาม ทาง ShopBack จะปรับยอดเงินคืนจนครบ 50% ของราคาสุทธิที่คุณลูกค้าจ่าย สูงสุด 300 บาท 14. การคำนวณคืนเงินจะคำนวณจากราคาสุทธิที่คุณลูกค้าจ่าย โดยหักส่วนลด ภาษีค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งสินค้า 15. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเมื่อสั่งซื้อสินค้าจาก Pomelo ผ่านเว็บไซต์หรือระบบ Android เท่านั้น