Shopback Apple Music

โค้ดส่วนลด Apple Music & ดีลล่าสุด กรกฎาคม 2024

รับเงินคืน 90%
เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับส่วนลด & เงินคืนจาก Apple Music
แนะนำ
  • กลับมาที่หน้า ShopBack แล้วเลือกไปที่ Apple Music ทุกครั้งที่คุณทำการสั่งซื้อใหม่
  • โปรดใช้โค้ดที่ได้รับการยืนยันจาก ShopBack เท่านั้น
ห้าม
  • การซื้อบัตรของขวัญ
  • การคืน เปลี่ยน หรือ ยกเลิกการซื้อสินค้า
  • เมื่อซื้อสินค้าบนแอพพลิเคชั่นของ Apple Music
  • การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น เช่นบัตรเครดิต และ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
ฉันจะได้รับเงินคืนตอนไหน
สั่งซื้อ
ติดตามภายใน
อนุมัติภายใน
วันนี้
10วัน
90วัน

เพื่อให้มั่นใจว่าได้จะรับเงินคืน

- ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเมื่อมีการชำระเงินสมัครสมาชิกเท่านั้น และช่วงระยะเวลาทดลองลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืน จนกว่าการสมัครสมาชิกจะมีการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
- ลูกค้าจะได้รับเงินคืนสำหรับการสมัครสมาชิกเพียงครั้งแรกเท่านั้น
- หากลูกค้ามีการยกเลิก หลังจากมีการสมัครสมาชิกไปแล้ว กรณีสมัครสมาชิกใหม่ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน...

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shopback.co.th/terms-and-conditions
ลูกค้าจะได้รับเงินคืนสำหรับการสมัครสมาชิกใหม่และเงินคืนจะได้รับหลังจากชำระค่าบริการเรียบร้อย สำหรับ Apple Music และ Apple News (ยกเว้น Apple TV)
เงินคืนขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่จ่ายในงวดแรกสำหรับการสมัครสมาชิกใหม่