สมัครเพื่อรับสิทธิและโบนัสที่... 


เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรบีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพเมื่อสมัครเป็นสมาชิก Shopback ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61  – 31 ธ.ค. 61 
  • รับโบนัส 300 บาทเมื่อสมัครด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เชลซี ที่ https://www.shopback.co.th/bblchelsea
  • รับโบนัส 200 บาท เมื่อสมัครด้วยบัตรบีเฟิสต์ ประเภทอื่นที่ https://www.shopback.co.th/bbldebit
  • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ สำหรับการสมัครตลอดระยะเวลาโครงการ
  • ไม่จำกัดสิทธิ์ในการช้อปและรับเงินคืน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ Shopback กำหนด
  • ธนาคารและ Shopback ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ShopBack คืออะไร ?

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ShopBack