เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. คุณลูกค้าทุกท่านมีสิทธิ์ใช้งานโปรโมชั่นนี้ได้
  2. ทำรายการใดๆ จะต้องเกิดขึ้นผ่าน https://www.shopback.co.th/beauty-buffet เท่านั้น
  3. รับเงินคืนปกติ 6% (cashback) ในบัญชี ShopBack ของคุณภายใน 48 ชั่วโมง
  4. รับเงินคืนพิเศษ 100 บาท ภายในวันที่ 27 พ.ย. 2561
  5. ขอสงวนสิทธิ์รับเงินคืนพิเศษ 100 บาท 1 ผู้ใช้งาน/โปรโมชั่น
  6. ระยะเวลาโปรโมชั่น 10-25 พ.ย. 2561
  7. โอนเงินคืนเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของคุณ เมื่อมีเงินคืนอนุมัติขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป
  8. ยื่นคำร้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบนเว็บไซต์ ShopBack จากนั้น ShopBack จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
  9. ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ฮอท
HIGHLIGHTS
RAF SPCB