เงื่อนไขกิจกรรม 

✔️ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนพิเศษต้องเป็นลูกค้าที่เคยกดเข้ามาดูหน้าเว็บนี้เท่านั้น

✔️ยอดเงินนับจากสินค้าที่มาจาก Lazada เท่านั้น โดยนับจากสองหมวดสินค้า ได้แก่ 

            1. แฟชั่น

            2. สุขภาพและความงาม

✔️ เงินคืนพิเศษสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อครบเป้าภายในระยะเวลาที่กำหนด  (1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2562)

✔️ ยอดเงินคืนคิดจากราคาสุทธิหลังจากหักส่วนลด(หากมี) และไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม

✔️ กิจกรรมไม่นับรวมสินค้าที่ถูกยกเลิก คืน หรือแลกเปลี่ยน

✔️ เงินคืนพิเศษจะแสดงผลติดตามในบัญชี ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 และจะถอนออกได้พร้อมเงินคืนปกติ


ช้อปสินค้า Lazada หมวดแฟชั่นและหมวดบิวตี้เลย!