เตือนความจำ ถึงคราวจ่ายภาษี! ช้อป กิน เที่ยว อะไร ที่ลดหย่อนภาษีปี 2561 ได้

ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกที นอกจากเรื่องช้อปปิ้ง กินข้าวสังสรรค์ ท่องเที่ยว เชื่อว่าหลายคนคงกำลังเตรียมวางแผนภาษีกันอยู่ด้วย วันนี้ ShopBack มาสรุปวิธีการลดหย่อนภาษีแบบเข้าใจง่ายๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่หลักๆ ให้ทุกคนทราบกันว่า มีค่าใช้จ่ายหรือสิทธิอะไร ที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้บ้าง ซึ่งในปีภาษี 2561 นี้ รัฐบาลก็ได้อนุมัติค่าลดหย่อนเพิ่มเติมอีกหลายประเภทเลยทีเดียว มาทำความเข้าใจการลดหย่อนภาษีกันตั้งแต่ตอนนี้  เพื่อเป็นแนวทางวางแผนจ่ายภาษี ให้ทุกคนได้ใช้สิทธิในการลดหย่อนที่มีอย่างเต็มที่ ไปดูกันเลย

การลดหย่อนภาษี คำนวณภาษี ลดหย่อนภาษี จ่ายภาษี กฎหมายภาษี เสียภาษี ภาษีปี 2561

 • ลดหย่อนภาษีส่วนตัว และครอบครัว (ลดหย่อนภาษีหมวดที่ 1)

 1. ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท เป็นค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ทุกคนที่ยื่นแบบ สามารถลดหย่อนได้ทันทีที่ยื่นแบบ
 2. ลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท ใช้ได้ในกรณีที่คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่เลือกนำมาคำนวณภาษีพร้อมกัน ไม่ได้แยกยื่นแบบ
 3. ลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 บาท บุตรในที่นี้ หมายรวมถึงทั้งบุตรตามกฎหมาย และบุตรบุญธรรม หากเป็นบุตรตามกฎหมายสามารถใช้ลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน แต่หากเป็นบุตรบุญธรรม สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 3 คน หรือถ้ามีทั้งบุตรตามกฎหมาย และบุตรบุญธรรม สามารถหักรวมกันได้ไม่เกิน 3 คน

  บุตรที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • บุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี
 • หากบุตรมีอายุอยู่ระหว่าง 21-25 ปี ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป
 • หากบุตรมีอายุมากกว่า 25 ปี บุตรต้องเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • บุตรต้องมีเงินได้ในปีไม่เกิน 30,000 บาท (ยกเว้นเงินปันผล)

การลดหย่อนภาษี คำนวณภาษี ลดหย่อนภาษี จ่ายภาษี กฎหมายภาษี เสียภาษี ภาษีปี 2561

4. ลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดา สูงสุด ไม่เกิน 120,000 บาท สามารถลดหย่อนจากบิดา มารดาตัวเอง และบิดา มารดาของคู่สมรส ได้คนละ 30,000 บาท รวมสูงสุด 4 คน ก็คือ 120,000 บาท

        บิดา มารดาที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • บิดา มารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ในปี ไม่เกิน 30,000 บาท
 • หากเป็นบิดา มารดาของคู่สมรส จะใช้ลดหย่อนภาษีได้ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้เท่านั้น
 • บิดา มารดาต้องออกหนังสือรับรองการเลี้ยงดู (หนังสือรับรองฯ หรือ ลย. 03 ดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต) ให้กับบุตรด้วย และสิทธิในการเลี้ยงดูนั้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ
 • หากบิดา มารดามีลูกหลายคน แล้วลูกคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิการเลี้ยงดูไปแล้ว ลูกคนอื่นๆก็จะไม่สามารถใช้สิทธิค่าเลี้ยงดูบิดา มารดา ในการลดหย่อนภาษีได้อีกค่ะ

5. ลดหย่อนค่าอุปการะผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท ผู้พิการ ที่เราดูแลนั้นต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพที่มีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
ลดหย่อนค่าฝากครรภ์ และคลอดบุตร ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท เป็นค่าลดหย่อนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้ โดยมีเงื่อนไขคือ

 • ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดการการฝากครรภ์ หรือคลอดบุตร ไม่ว่าจะเป็นค่าตรวจครรภ์ ค่ารักษาทางการแพทย์ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในโรงพยาบาล
 • ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
  เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอลดหย่อนภาษีคือ ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล
ShopBack Tips : เมื่อถึงคราวที่จะเป็นพ่อคน แม่คน แน่นอนว่าคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ต้องมีเรื่องให้วางแผน จัดการเกี่ยวกับลูกน้อยที่กำลังจะลืมตามาดูโลกมากมาย ไหนจะต้องคอยไปหาคุณหมอเพื่อเช็คสุขภาพของลูกน้อยในครรภ์ แล้วไหนจะกังวลว่าข้าวของเครื่องใช้ที่เราเตรียมไว้ครบถ้วนหรือยัง ถ้าสิ่งไหนขาดต้องขับรถออกไปซื้อ ไหนจะเผชิญกับรถติด จะดีกว่าไหม ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะนั่งช้อปสินค้าให้ลูกน้อยอยู่ที่บ้านชิวๆ ใช้เพียงแค่ปลายนิ้วในการเลือกสินค้า แล้วก็นั่งรอวันที่ของมาส่งที่หน้าประตูบ้านได้เลย เข้าไปดู คูปอง Lazada สิ เพราะว่าที่นี้มีสินค้าเกี่ยวกับเด็กให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก หรือเด็กโต แล้วก็ถ้าช้อปผ่าน ShopBack ได้เงินคืนด้วยนะ
 • ลดหย่อนประกันชีวิต และการลงทุน (ลดหย่อนภาษีหมวดที่ 2) 

1. ประกันสังคม ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่เราโดนหักจากเงินเดือน 5% กันทุกๆเดือน ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นะคะ โดยสามารถลดหย่อนได้ตามจำนวนจริงที่เราจ่ายไป

2. เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ประกันชีวิตที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

 • มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • มีผลตอบแทนคืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสม
 • บริษัทประกันชีวิตต้องเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย (แต่เพื่อความมั่นใจ ShopBack อยากให้ทุกคนตรวจสอบกับบริษัทประกันก่อนตัดสินใจทำประกันก่อนว่า ประกันที่เราสนใจจะซื้อนั้น สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่)

        3. เบี้ยประกันสุขภาพของตัวเอง ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อนำมารวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว จะต้องลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของประกันสุขภาพที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้นมีดังนี้

 • ประกันให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ ชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 • ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 • ประกันโรคร้ายแรง
 • ประกันภัยการดูแลระยะยาว

การลดหย่อนภาษี คำนวณภาษี ลดหย่อนภาษี จ่ายภาษี กฎหมายภาษี เสียภาษี ภาษีปี 2561

      4. เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เราสามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ของเรามาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ โดยมีเงื่อนไขคือ

 • บิดา มารดา ต้องมีเงินได้ในปี ไม่เกิน 30,000 บาท
 • บิดา มารดาต้องอยู่ในไทย ไม่ต่ำกว่า 180 วัน ในปีนั้น
 • เบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา ไม่เหมือนกับค่าเลี้ยงดูบิดา มารดา ตรงที่ลูกทุกคนสามารถใช้สิทธินี้ได้นะคะ โดยสามารถนำค่าเบี้ยประกันมาหารแบ่งกันเพื่อลดหย่อนภาษีได้ แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาทนะคะ อย่างเช่น ถ้ามีลูก 2 คน สามารถ ซื้อประกันสุขภาพให้บิดา มารดา สามารถใช้สิทธินำค่าเบี้ยประกันแบ่งกันคนละครึ่ง เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี เป็นคนละ 7,500 บาท เป็นต้นค่ะ ส่วนประกันสุขภาพที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น ก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันกับประกันสุขภาพตนเองเลยค่ะ

    5. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ต้องเป็นประกันที่มีระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป

 • บริษัทประกันชีวิตต้องเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย
 • จ่ายผลตอบแทนให้ผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 55 ปีต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น

การลดหย่อนภาษี คำนวณภาษี ลดหย่อนภาษี จ่ายภาษี กฎหมายภาษี เสียภาษี ภาษีปี 2561 

   6. กองทุนรวมระยะยาว (LTF) ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท การเลือกลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในการลดหย่อนภาษีได้ดีค่ะ โดยสามารถนำเงินที่ซื้อกองทุนมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในปีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ผู้ที่ถือครอง LTF จำเป็นต้องถือครองไว้อย่างน้อย 7 ปี ด้วยค่ะ

    7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในยามเกษียณของเรานั่นเองค่ะ โดยมีเงื่อนไขคือ

 • ต้องซื้อติดต่อกันทุกปี (แต่ถ้าผิดเงื่อนไขสามารถผิดได้ 1 ปี)
 • ต้องซื้อเป็นจำนวนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือ 5,000 บาท
 • ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และอายุครบ 55 ปี จึงจะสามารถขายได้

   8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)/ กองทุนครูโรงเรียนเอกชน/ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนทั้งหมดในข้อนี้ เมื่อนำมารวมกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และประกันชีวิตแบบบำนาญแล้ว ลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท

ShopBack Tips : อย่าลืมนะคะ RMF + กบข. + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กองทุนครูโรงเรียนเอกชน + ประกันชีวิตแบบบำนาญ + กองทุนการออมแห่งชาติ รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาท
การลดหย่อนภาษี คำนวณภาษี ลดหย่อนภาษี จ่ายภาษี กฎหมายภาษี เสียภาษี ภาษีปี 2561

 • ลดหย่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (ลดหย่อนภาษีหมวดที่ 3)

1. ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท โดยคิดจากดอกเบี้ยที่เรากู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือคอนโด โดยมีเงื่อนไขคือ

 • ต้องเป็นการกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ
 • หากมีการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง สามารถนำดอกเบี้ยมาใช้ลดหย่อนรวมกันได้ทุกที่ แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • กรณีกู้ร่วมกันมากกว่า 1 คน ให้แบ่งดอกเบี้ยคนละเท่าๆกัน แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน

2. การลงทุนในธุรกิจประเภท start up ลดหย่อนได้ 100,000 บาท สิทธิข้อนี้ออกมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจ start up ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้ค่ะ โดยธุรกิจ start up ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้นั้นจะต้อง

 • เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ตลอดช่วงเวลาของธุรกิจนั้น
 • ประกอบธุรกิจอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ สวทช. และผ่านการรับรองจากทาง สวทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีรายได้จากการประกอบกิจการในส่วนนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด

3. ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้ง 55 จังหวัด นำมาลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท นโยบายนี้ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมุ่งนั้นไปที่จังหวัดที่ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับจังหวัดใหญ่ๆ หรือเรียกว่าเมืองรองนั่นเอง เราไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท่องเที่ยวมาลดหย่อนได้ทุกจังหวัดนะคะ มีเพียงเมืองรอง 55 จังหวัดเท่านั้น ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ShopBack Tips : จะไปเที่ยวทั้งที มีที่พัก สวยๆ เก๋ๆ กันหรือยังคะ ที่พัก เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แต่ละทริปของเรานั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถ้าใครยังเลือกที่พักไม่ได้ ShopBack แนะนำให้เข้าไปดูที่ Booking.com เลยค่ะ เพราะที่นี่มีที่พักให้เลือกมากมาย เปรียบเทียบราคากับสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เข้ากับไลฟสไตล์ของเรา ซึ่งทั้งหมดจองผ่าน ShopBack ได้รับเงินคืนอีกด้วยนะคะ อันนี้ห้ามพลาดจริงๆ
 • ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่เราสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีได้บ้าง นั่นก็คือ นครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานี นครนายก หนองคาย สระแก้ว เลย ตาก ตราด เพชรบูรณ์ จันทบุรี มุกดาหาร นครสวรรค์ ราชบุรี สมุทรสงคราม บุรัมย์ ชัยภูมิ พัทลุง ตรัง ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สตูล ชุมพร สุโขทัย สุรินทร์ สกลนคร ลำพูน นครพนม อุตรดิตถ์ ระนอง ลำปาง ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ ชัยนาท น่าน อ่างทอง มหาสารคาม กำแพงเพชร อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา พะเยา บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร สิงห์บุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และปัตตานี

การลดหย่อนภาษี คำนวณภาษี ลดหย่อนภาษี จ่ายภาษี กฎหมายภาษี เสียภาษี ภาษีปี 2561

 • เงื่อนไขการท่องเที่ยวเมืองรอง มีดังนี้ค่ะ
  – เป็นการเดินทางในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561
  – เป็นค่าที่พักในโรงแรมที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
  – เป็นค่าที่พักโฮมสเตย์เมืองรองที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  – เป็นค่าที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม คือ เจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อหารายได้เสริม มีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องจดแจ้งข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว
  – เป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด
  – เป็นค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ShopBack Tips : เคยไหมคะ ไปเที่ยวในที่ๆ ระบบขนส่งมวลชนไม่ได้มีให้เลือกมากมาย จะเดินทางไปไหนทีก็แสนลำบาก บางทีจะไปแค่ที่ใกล้ๆ ก็กินเวลาไปเกือบทั้งวัน เพราะหารถไปไม่ได้ ใครที่ไม่ใช่สายลุย อยากจะขับรถกินลม ชมวิวชิวๆ ไปตามสถานที่ต่างๆ ShopBack ว่าควรเช่ารถไปค่ะ ที่ เอ็กซ์พีเดีย มีบริการเช่ารถ หลายคนไม่รู้ที่นี่มีบริการเช่ารถด้วย นอกจากจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน แถมมีรถหลากหลายรุ่นให้เลือกตามความต้องการ แต่อย่าลืมจองผ่าน ShopBack นะ คุ้มกว่าได้เงินคืนด้วย
จบแล้วค่ะสำหรับสิทธิที่เพื่อนๆ สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีภาษี 2561 ที่ ShopBack นำมาฝากกัน หวังว่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีแก่ทุกคนในการคำนวณภาษี

แต่ยังไงก็อย่าลืมนะคะ ว่าการยื่นแบบภาษี ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนในประเทศที่ถึงเกณฑ์เสียภาษีพึงกระทำ และเงินที่เราจ่ายภาษีไปนั้น ก็เพื่อให้ภาครัฐนำไปใช้เป็นค่าบำรุงและพัฒนาประเทศทางด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะ

 • ShopBack Cashback Buddy ตัวช่วยดีๆ ที่ทำให้คุณไม่พลาดเงินคืน♡
 • 5 วิธีการออมเงินขั้นเทพ ลงทุนอะไรดี ให้เงินต่อเงินด้วยตัวเองเยอะๆ!
 • บัตรเครดิตสะสมไมล์ คืออะไร ดีจริงไหม รวม 5 บัตรเครดิตสะสมไมล์ที่คุ้มค่าที่สุด

สำหรับใครที่อยากกินเที่ยวช้อปแบบชาญฉลาด อย่าลืมลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน ShopBack เพราะแค่ คลิก ช้อปสะสม ก็สามารถโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตัวเองได้ไม่ยากแล้ว ลองใช้กันดูนะคะ!

พูดคุยและรับข่าวสารเงินคืนให้คุณประหยัดได้มากขึ้นที่ www.facebook.com/ShopBackThailand

ส่วนใครอยากแชร์โปรเด็ด ดีลโดน แวะมาบอกกันที่ group ฉลาดเลือก ฉลาดช้อป ของ ShopBack กันได้นะจ้ะ

Facebook Comments