เปรียบเทียบ 7 สินเชื่อน่าสนใจ กู้เงินซื้อบ้าน ช่วงปลายปี 2561 

การมีบ้านเป็นความฝันของคนส่วนใหญ่ บางคนมีบ้านที่ได้รับตกทอดจากพ่อแม่หรือบุพการี นั่นก็เป็นความโชคดี แต่บางทีไม่ว่าจะมีบ้านอยู่แล้วหรือไม่ ก็อยากซื้อบ้านของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการกู้บ้าน หรือขอสินเชื่อบ้าน กู้เงินซื้อบ้าน เป็นเรื่องปกติ การให้ผู้กู้บ้านยังช่วยลดหย่อนภาษีได้ด้วย ShopBack จะเทียบสินเชื่อบ้านจาก 7 สถาบันการเงินให้ จะซื้อบ้านใหม่หรือรีไฟแนนซ์บ้าน ก็มีครบ พร้อมลิงค์ตรงถึงธนาคารให้เสร็จสรรพ ที่สำคัญสุด อัพเดตข่าวเปลี่ยนกฎสินเชื่อบ้านปี 2562 จากธนาคารแห่งประเทศไทยในบทความนี้ด้วยนะคะ!

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

 • กู้เงินซื้อบ้านใหม่ VS รีไฟแนนซ์

กู้เงินซื้อบ้านใหม่ คือการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการ โดยผู้ซื้อทำสัญญากับสถาบันการเงินที่เราไปกู้ยืมเงิน โดยผู้ซื้อต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่กำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ในช่วงเวลาแรกของระยะเวลาทั้งหมด เช่นในช่วง 3 ปีแรก ต้องผ่อนชำระอย่างเดียว เนื่องจากสถาบันการเงินต้องเงินดอกเบี้ยจากผู้กู้เช่นกัน

หลังจาก 3 ปีแรก หรือช่วงระยะเวลาตามที่ตกลง ของการระยะเวลาการผ่อนทั้งหมด ผู้กู้บ้าน จึงจะสามารถทำการ รีไฟแนนซ์บ้าน Refinance หรือเรียกได้ว่า เป็นการกู้เงินซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์โฉนดเดิม เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกลง ลดภาระค่าใช้จ่ายการกู้บ้านให้สบายขึ้น หลายคนเมื่อผ่อนบ้านไประยะหนึ่งแล้ว หรือหมดโปรโมชั่นช่วงแรก จึงมักที่จะมองหาโปรโมชั่นของธนาคารต่างๆ มาเป็นตัวช่วย สำหรับคนมีฝัน ShopBack รวบรวมสินเชื่อกู้เงินซื้อบ้านที่น่าสนใจ จาก 7 สถาบันการเงิน ทั้งสำหรับคนเพิ่งกู้ครั้งแรก หรือรีไฟแนนซ์ภายในปี 2561 นี้

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

ธอส. ธนาคารเพื่อการซื้อขายที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ออกแคมเปญสินเชื่อบ้าน FOR HOME ครั้งที่ 4 (ปี 2561) กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม

วงเงิน ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อน ระยะเวลาการกู้หรือผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ดอกเบี้ย

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ShopBack Tips : MRR ย่อมาจาก Minimum Retail Rate แปลว่า อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งอัตรานี้จะขึ้นลงแล้วแต่แต่ละปีการเงิน ซึ่งลูกค้าที่ผ่อนชำระครบตรงตามกำหนด ยังอาจจะได้อัตราดอกเบี้ยถูกกว่า MRR อีก เช่น MRR-1 เป็นต้น
Blog-sign up

 • ธนาคารออมสิน

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

ธนาคารของรัฐบาล มีรัฐบาลเป็นประกัน สำหรับธนาคารออมสินใช้คำว่า สินเชื่อเคหะ กับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์นะคะ

วงเงิน ให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ระยะเวลาผ่อน ไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี แต่ถ้าหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ (ห้องแถว) ให้กำหนดระยะเวลาโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 30 ปี
 2. กรณีกู้เพิ่อประกอบการค้าและอยู่อาศัย ไม่เกิน 20 ปี

ทั้งนี้กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารจะขยายระยะเวลาชำระเงินกู้จากสัญญาเดิมก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ ซึ่งอ่านเพิ่มเติมอย่างละเอียดในเว็บไซต์ธนาคาร หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงได้เลยค่ะ

ดอกเบี้ย

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

ShopBack Tips : สินเชื่อของธนาคารออมสินมีเงื่อนไขเรื่องการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเข้ามาร่วมด้วย ประกันชีวิตตัวนี้มีความน่าสนใจอย่างไร ทำไมถึงทำให้ดอกเบี้ยบ้านถูกลงอย่างน่าใจหาย ShopBack แนะนำให้เพื่อนๆ สอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับคำชี้แจงอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจดีที่สุดค่ะ
คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสิน

 • ธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

ธนาคารกรุงเทพมีสินเชื่อบ้านบัวหลวง ซึ่งจะแบ่งชัดเจนระหว่างกู้เงินซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยใหม่ กับ รีไฟแนนซ์บ้าน

 • กู้เงินซื้อบ้าน

วงเงิน สูงสุด 80-90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกินราคาประเมินหลักทรัพย์ หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย

ระยะเวลาผ่อน นานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี และเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

ดอกเบี้ย

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ

 • รีไฟแนนซ์บ้าน

วงเงิน สูงสุดเท่ากับ 100% ของหนี้คงเหลือสำหรับบ้านในโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร และสูงสุด 90% ของหนี้คงเหลือสำหรับลูกค้าทั่วไป พร้อมรับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมได้ทั้งในรูปแบบเงินกู้หรือแบบโอดี

ระยะเวลาผ่อน เหมือนกับเงื่อนไขกู้เงินซื้อบ้านใหม่

ดอกเบี้ย

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร มีประวัติการผ่อนชำระที่ดีในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ

ShopBack Tips : โอดี คือ Over Draft หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี เป็นสินเชื่อประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นวงเงินพร้อมใช้ เงินโอดีมีประโยชน์ตรงที่เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ ที่บางครั้งอาจมีช่วงขาดเงินในช่วงระยะสั้น การปล่อยกู้ชนิดนี้ ส่วนใหญ่จะอิงกับการใช้บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีที่ใช้เช็ค ความรู้การเงินเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่มีประโยชน์ควรรู้ไว้อย่างยิ่ง ShopBack แนะนำซื้อหนังสือการเงินพื้นฐานสักเล่มไว้ติดบ้าน ดีกับสมาชิกทุกเพศวัย ซื้อหนังสือร้านหนังสือนายอินทร์ ลดราคาประจำ ซื้อผ่าน ShopBack ได้เงินคืนด้วย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีสินเชื่อบ้านกรุงศรี ซึ่งแบ่งออกเป็นสินเชื่อบ้านเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หลากหลายรูปแบบ และแบ่งสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ออกมาด้วย หลักๆ ShopBack จะยกมา 2 สินเชื่อสำคัญ นั่นคือ สินเชื่อบ้านเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์นะคะ

 • กู้เงินซื้อบ้าน

วงเงิน สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อน ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

ดอกเบี้ย

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร ดูข้อมูลเต็มได้ที่สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

 • รีไฟแนนซ์บ้าน

วงเงิน กู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อน นานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

ดอกเบี้ย

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร ดูข้อมูลเต็มได้ที่สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์

 • ธนาคารยูโอบี

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

ธนาคารยูโอบีก็ปล่อยกู้บ้าน แบบแบ่งโปรแกรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ถ้ากู้เงินซื้อบ้านใหม่ คือ ยูโอบี โฮมโลน ส่วนรีไฟแนนซ์บ้าน คือ ยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์ มาดูว่า แต่ละอันเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

 • ยูโอบี โฮมโลน

วงเงิน กู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด) แบ่งออกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

 1. กรณีซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขายบ้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด )
 2. กรณีซื้อบ้านมือสอง วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมินบ้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)
 3. กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน)

ระยะเวลาผ่อน ผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี

ดอกเบี้ย

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร ดูได้ที่หน้าเพจยูโอบี โฮมโลน

 • ยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์

วงเงิน สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด) อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด)

ระยะเวลาผ่อน ผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี

ดอกเบี้ย

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร ดูได้ที่หน้าเว็บเพจยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์

ShopBack Tips : มีบ้านแล้ว เฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ก็มักจะตามมา ค่าใช้จ่ายตรงนี้เหมือนจะคุมง่าย แต่ที่จริงแล้วบานง่ายมากกว่า! หรือที่เราเรียกกันว่า งบงอก แนะนำให้สำรองเงินไว้ก่อนล่วงหน้า และช้อปสินค้าโปรโมชั่น เช่น โปรโมชั่น PowerBuy เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาสุดคุ้ม ผ่าน ShopBack ได้ส่วนลดได้เงินคืน เงินหมุนกลับมาเข้ากระเป๋าง่ายแค่นี้เอง
 • ธนาคารธนชาต

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

ธนชาตเป็นธนาคารที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยแตกประเภทยิบย่อยมาก ได้แก่ สินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านมือสอง สินเชื่อปลูกบ้าน และสินเชื่อ Refinance ค่ะ มาดูว่า แต่ละอย่างน่าสนใจอย่างไรบ้าง

 • สินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านมือสอง

วงเงิน สูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

ระยะเวลาผ่อน ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

 1. อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 2. เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

ดอกเบี้ย

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

 • สินเชื่อปลูกบ้าน

วงเงิน กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยไม่ถึง 10 ล้านบาท วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 100% ถ้าราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายที่ตกลง

ระยะเวลาผ่อน เหมือนกับสินเชื่อบ้านใหม่

ดอกเบี้ย

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

 • สินเชื่อ Refinance

วงเงิน สูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

ระยะเวลาผ่อน เหมือนกับสินเชื่อบ้านใหม่

ดอกเบี้ย

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร ดูได้ที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารธนชาต

ShopBack Tips : หลังจากกู้เงินซื้อบ้านผ่าน ก็เข้าสู่ช่วงเวลาผ่อนบ้าน หลายคนผ่อนสินเชื่อบ้านคนเดียว เงินเดือนได้มาก็ทุ่มให้กับบ้านเสียเกือบหมด จนรู้สึกหดหู่เพราะไม่มีเงินไปใช้ชีวิต ออกไปท่องเที่ยวได้เหมือนตอนก่อนมีบ้าน ShopBack แนะนำให้ "เก็บเงินเพื่อการท่องเที่ยว" ค่ะ เก็บเงินเดินทาง เก็บไปเรื่อยๆ เหมือนเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายออก พอเก็บได้เยอะพอสมควร ก็เอาเงินส่วนนั้นไปเที่ยวค่ะ ชีวิตมีครั้งเดียว แต่เราเต็มที่ได้กับทุกอย่างถ้าบริหารจัดการเป็น ไหนๆ ก็ไหนๆ บอกวิธีเที่ยวถูกเพิ่มให้อีกอย่าง จองทริปแบบมีส่วนลด Agoda สิ แต่ต้องผ่าน ShopBack นะ เพราะจะได้ทริปแบบถูกกว่าเดิม ด้วยเงินคืนเพิ่ม สิทธิพิเศษเมื่อจองผ่าน ShopBack เท่านั้นนะจ๊ะ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

มาถึงธนาคารสำหรับเงินกู้บ้านแห่งสุดท้าย คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เคลมว่า กู้ง่าย ดอกต่ำ ผ่อนนาน ก็แบ่งเป็นสินเชื่อบ้านใหม่ และสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเช่นกันค่ะ

 • สินเชื่อบ้านใหม่

วงเงิน สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

ดอกเบี้ย มีทั้งแบบคงที่ และลอยตัว

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์

วงเงิน สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน ระบุแค่ระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี

ดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

รายละเอียดอื่น ๆ  

         – ฟรีค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อ

         – คิดค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

         – ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้

         – ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยของธนาคารไทยพาณิชย์ค่อนข้างจะพิเศษกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ เพราะไม่มีการแจ้งอย่างชัดเจน แต่ใช้เป็นอัตรารวมๆ ดังนี้ ดังนั้นเพื่อความชัวร์ เพื่อนๆ เข้าไปคุยหรือขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่สาขาธนาคารดีที่สุดค่ะ

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร ดูได้ที่สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

♡♡♡♡♡♡♡

 • เปลี่ยนกฎออกสินเชื่อบ้านใหม่ปี 2562 มีบ้านของตัวเองยากกว่าเดิม?

จากที่มีข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยช่วงปลายปี 2561 ว่าปีหน้าธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปลี่ยนกฎอนุมัติสินเชื่อบ้าน บังคับใช้กับธนาคารและสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ทำลูกค้ากู้สินเชื่อบ้านตื่นตกใจกันยกใหญ่เป็นแถวๆ

เรื่องนี้ จาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เลยชี้แจงว่า หลังรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สินเชื่อบ้าน) มีข้อสรุปว่า เกณฑ์นี้จะไม่กระทบคนที่ซื้อบ้านหลังแรกที่ราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่กระทบคนที่กู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินตนเอง และไม่กระทบการรีไฟแนนซ์คนที่ผ่อนบ้านเพียง 1 หลัง ซึ่งการรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยในทุกกรณีต้องใช้ราคาประเมินใหม่เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

เกณฑ์กู้เงินซื้อบ้านฉบับปรับใหม่ จะควบคุมให้

 1. คนที่ซื้อบ้านหลังที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และผ่อนชำระหลังแรกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปจะต้องวางเงินดาวน์ 10%
 2. คนผ่อนชำระบ้านหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือต้องการกู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 ที่ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องวางดาวน์ 20%
 3. คนที่จะซื้อบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไป จะต้องวางดาวน์ 30% ในทุกระดับราคา 

กฎหมายฉบับใหม่เลื่อนวันบังคับใช้เป็นวันที่ 1 เม.ย. 2562 จากเดิมที่เริ่มใช้ 1 ม.ค. 2562 เป้าหมายของการปรับปรุงเกณฑ์ เพื่อป้องกันการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อเก็งกำไร ดังนั้นไม่กระทบคนซื้อบ้านหลังแรก หรือบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลักแน่นอน

กู้เงินซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้าน กู้บ้าน

สิทธิประโยชน์จากการผ่อนบ้าน เช่น ลดหย่อนภาษี ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การซื้อบ้าน ถามจากคนที่มีบ้าน ถึงจะเหนื่อยผ่อนแต่ก็รู้สึกมีความสุข เงินที่จ่ายไปถึงจะเรียกว่าหนี้ แต่ก็เป็นหนี้ดีที่เป็นการออมเงินทางหนึ่ง เพราะเราจะได้ทรัพย์สินกลับมาเป็นบ้าน ดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างๆ เปลี่ยนไปทุกปี แต่ที่ ShopBack ยกมานี้ก็คัดเอาธนาคารที่คนนิยมกู้เงินซื้อบ้านเยอะ หรือมีโปรแกรมรีไฟแนนซ์บ้านน่าสนใจจริงๆ แต่ไม่ว่าจะกู้บ้านที่ไหน ขอให้ที่อยู่อาศัยที่อยากได้ เพื่อสร้างครอบครัวอาณาจักรของตัวเอง เป็นจริงขึ้นมานะคะ ShopBack เอาใจช่วยทุกคนค่ะ

นางสาว เอสบี ช้อปทีไรได้เงินคืน เพราะใช้ ShopBack?
<p>นางสาว เอสบี ช้อปทีไรได้เงินคืน เพราะใช้ ShopBack?</p>

สำหรับใครที่อยากกินเที่ยวช้อปแบบชาญฉลาด อย่าลืมลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน ShopBack เพราะแค่ คลิก ช้อปสะสม ก็สามารถโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตัวเองได้ไม่ยากแล้ว ลองใช้กันดูนะคะ!

พูดคุยและรับข่าวสารเงินคืนให้คุณประหยัดได้มากขึ้นที่ www.facebook.com/ShopBackThailand

ส่วนใครอยากแชร์โปรเด็ด ดีลโดน แวะมาบอกกันที่ group ฉลาดเลือก ฉลาดช้อป ของ ShopBack กันได้นะจ้ะ

Facebook Comments