คนชอบเที่ยวต้องรู้! ทำพาสปอร์ตที่ไหน ShopBack รวมสถานที่ทำหนังสือเดินทาง ทำ passport อัพเดต 2019 ที่ทำพาสปอร์ตทุกสถานที่ที่เปิดเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ นะคะ

คลิกสมัครใช้ ShopBack          รับข่าวสารเงินคืน          แชร์โปร เก็บดีล

  • หนังสือเดินทางคืออะไร

หนังสือเดินทาง หรือ passport (พาสปอร์ต) คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นๆ มีหน้าที่คล้ายๆ บัตรประชาชน เพิ่มเติมคือ มีไว้ใช้แสดงตัวตนกับทางการของประเทศอื่นๆ ที่เราเดินทางไป เป็นเอกสารราชการที่ได้รับการยอมรับโดยทางการประเทศอื่น หนังสือเดินทางยังเป็นสมุดที่บันทึกการเข้าและออกประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางด้วย

อย่างไรก็ดี การเดินทางเข้าออกประเทศอื่นๆ ในบางประเทศ อาจต้องใช้ Visa ประกอบด้วย ShopBack รวมประเทศที่เดินทางไปได้เลยไม่ต้องใช้วีซ่าไว้เรียบร้อยแล้ว

  • เอกสารทำพาสปอร์ต

สำหรับผู้เยาว์ แบ่งเป็น 2 กรณี

1. ทารกแรกเกิด – อายุ 14 ปี

– ใช้สูติบัตรฉบับจริง (หากมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วต้องแสดงบัตรฯ ตัวจริง)

– บิดาและมารดามาลงนามทั้ง 2 คน พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา

2. ผู้เยาว์อายุ 15 -20 ปี

– ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

– บิดาและมารดามาลงนามทั้ง 2 คน พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง

สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ (20 ปี ขึ้นไป) ใช้แค่ บัตรประชาชนตัวจริง เพียงอย่างเดียวเพื่อทำ passport บุคคลทุกกรณีหากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

ShopBack Tips : วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กระทรวงต่างประเทศแถลงความคืบหน้าการจัดทำระบบทำหนังสือเดินทางไทยแบบใหม่ ซึ่งคาดว่าเริ่มใช้จริงปี 2563 โดยหนึ่งในสาระสำคัญคือ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกได้ว่า จะทำ passport แบบอายุ 5 ปี หรือ 10 ปี ได้ ยกเว้นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะสามารถทำได้เฉพาะหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี เนื่องจากมีแนวโน้มว่า เด็กหรือเยาวชนยังมีรูปหน้าเปลี่ยนแปลงได้อีก นอกจากนี้หนังสือเดินทางแบบใหม่ ยังมีการเก็บม่านตาของผู้ถือหนังสือเดินทางด้วย

เที่ยวลี่เจียง เที่ยวจีน ที่เที่ยวจีน ที่เที่ยวในจีน ทำ passport ทำพาสปอร์ตที่ไหน เอกสารทำพาสปอร์ต ที่ทำพาสปอร์ต

รวมสถานที่ทำ passport หนังสือเดินทาง อัพเดต 2019

  1. กรมการกงสุล

เวลาเปิดปิด : 8.00 – 15.30 น.

โทร : 0-2203-5000 ต่อ 49001 – 49012

 

2. ศูนย์แรงงาน (รับทำหนังสือเดินทาง เฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 15.30 น.

โทร : 0-2245-9439, 0-2245-1042

 

3. ศรีนครินทร์ (ธัญญาพาร์ค)

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 15.30 น.

โทร : 0-2383-8402-4, 093-010-5246

 

4. ปิ่นเกล้า

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 15.30 น.

โทร : 0-2981-7257, 093-010-5247

 

5. รถไฟใต้ดิน MRT คลองเตย

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 15.30 น.

โทร : 093-010-5247

 

6. มีนบุรี (บิ๊กซี สุวินทวงศ์)

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 15.30 น.

โทร : 0-2906-4814-21

 
ShopBack Tips : กองหนังสือเดินทางมีระบบลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า (จองคิวทำ passport ออนไลน์) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทำหนังสือเดินทางซึ่งเป็นบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น การลงทะเบียนทำได้ล่วงหน้า 1 วันทำการ ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และทำล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า ต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ที่ได้จากการลงทะเบียน ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่เราลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิก หรือผู้ลงทะเบียนไม่มารับบริการตามที่ทำไว้ เราจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน

7. ศูนย์ราชการ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 15.30 น.

โทร : 0-2203-5000 ต่อ 49001 – 49012

 

ทำ passport ทำพาสปอร์ตที่ไหน เอกสารทำพาสปอร์ต ที่ทำพาสปอร์ต

สาขาให้บริการทำ passport ในต่างจังหวัด ทั่วไทย

  1. เมืองพัทยา ชลบุรี

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 038-422-438

 

2. ขอนแก่น

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 043-242-707, 043-242-655

 

3. จันทบุรี

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 039-301-706-9

 

4. เชียงราย

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 053-175-375

 

5. เชียงใหม่

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 053-891-535-6

 

6. นครราชสีมา

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 044-243-132, 044-243-124

 

7. นครสวรรค์

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 056-233-453, 056-233-454

 

ShopBack Tips : ทางศูนย์หนังสือเดินทาง จะใช้เวลาประมาณ 3 วัน ในการทำหนังสือฯ และจัดส่งหนังสือเดินทางให้กับประชาชน หลังจากทำหนังสือเดินทางแล้ว ผู้ที่ทำสามารถตรวจสอบ สถานะการผลิตหนังสือเดินทางได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปใช้งาน ที่ passport.in.th/eService/ แล้วเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ Passport ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะ

8. พิษณุโลก

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131

 

9. ภูเก็ต

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 076-222-080-1 และ 076-222-083

 

10. อุบลราชธานี

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 045-344-581-2

11. ยะลา

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 15.30 น.

โทร : 073-274-526, 073-274-036-7

 

12. สงขลา

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 074-326-508-10

 

13. สุราษฎร์ธานี

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 077-274-940, 077-274-942-3

 

ShopBack Tips : แม้การทำ passport จะถ่ายรูปหน้าตรง เห็นแค่หน้ากับบ่า ไหล่ และอกเล็กน้อย ก็แนะนำให้แต่งหน้าทำผม เพราะรูปค่อนข้างใหญ่ และหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานถึง 6 ปี แถมมีค่าธรรมเนียมทำ passport อยู่ที่ 1,060 บาท (ค่าทําหนังสือเดินทาง + จัดส่งไปรษณีย์ 60 บาท) ดังนั้นทำครั้งเดียวต้องทำให้ดี ลงทุนกับเสื้อผ้าหน้าผม ร้านเสื้อผ้าดูสุภาพ เช่น Pomelo Fashion ซื้อครั้งเดียวใส่ไปงาน ใส่ทำงานต่อก็ได้ กับเครื่องสำอาง สำหรับใครที่ไม่ได้แต่งหน้าบ่อย Konvy ร้านเครื่องสำอางราคาย่อมเยา ตัวที่แนะนำให้ซื้อคือ แป้ง ที่เขียนคิ้ว และลิปสติก หน้าเนียน คิ้วมี ปากมา รับรองถ่ายรูปยังไงก็ขึ้น

14. อุดรธานี

เวลาเปิดปิด : 8.30 – 16.30 น.

โทร : 042-212-827, 042-212-318

 
รู้แล้วว่าทำ passport ที่ไหน ก็เตรียมตัวให้พร้อม แต่งหน้าทำผมให้ดี เช็คเวลาการเดินทางไปสถานที่นั้นๆ ด้วยนะคะ จะได้ไม่เสียเที่ยว เสียอารมณ์กัน แนะนำว่าวันนั้นให้นั่งรถแท็กซี่ เช่น Grab ไป จะได้กะเวลาได้ถูก Grab เรียกผ่าน ShopBack ได้เงินคืนด้วยนะ เดินทางคุ้มค่าผ่าน ShopBack ได้เหมือนกัน

Facebook Comments