ช่วงกลางปี ประเทศไทยมักมีฝนโปรยปราย ส่วนประเทศอื่นๆ แถวเอเชียก็เจอพายุมรสุม ประเทศแถบยุโรป เลยเป็นโซนประเทศน่าเที่ยวในช่วงนี้เลยค่ะ ShopBack Blog ชวนเพื่อนๆ มาเที่ยวออสเตรียกัน มาสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตสงบ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของยุโรป แผนการแรกของการเที่ยวออสเตรีย เริ่มจาก “ขอวีซ่าออสเตรีย” ซึ่งไม่ยากเลย มารู้ขั้นตอนขอวีซ่าออสเตรีย และรายละเอียดสำคัญ เช่น เอกสารขอวีซ่าออสเตรีย แบบฟอร์มการขอวีซ่าออสเตรียเป็นอย่างไร ค่าวีซ่าออสเตรียเท่าไหร่ ยื่นวีซ่าออสเตรียได้กี่วัน ฯลฯ แล้วจะรู้ว่าเที่ยวยุโรปง่ายแค่เอื้อมจริงๆ 

ออสเตรีย 101

ประเทศออสเตรีย หรือสาธารณรัฐออสเตรีย ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ประกอบด้วย 9 รัฐ โดยมีเวียนนา เป็นเมืองหลวง เมืองที่ใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งในเก้ารัฐของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย 

ออสเตรียมีพรมแดนตอนเหนือติดกับสาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี มีพรมแดนทางตะวันออกติดกับฮังการีและสโลวาเกีย มีพรมแดนทางตอนใต้ติดกับสโลวาเนียและอิตาลี และมีพรมแดนทางตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์และลิคเทนสไตน์

ส่วนตัวออสเตรียนั้น ขึ้นชื่อเรื่องภูมิประเทศที่มีภูเขาสูงสวยงาม ตัวประเทศตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ เพราะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ลักษณะเป็นเทือกเขาสูงซึ่งอุดมด้วยแร่ธาตุและที่ราบลุ่มเพื่อการเพาะปลูก แม่น้ำดานูบไหลผ่านออสเตรียเป็นระยะทาง 220 ไมล์ ร้อยละ 46 ของพื้นที่ประเทศเป็นป่าไม้ เลยทำให้เป็นประเทศที่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมปีละหลายล้านคน

ยื่นวีซ่าออสเตรีย ด้วยตัวเอง

ยื่นวีซ่าออสเตรีย มาเที่ยวเมืองศิลปิน

นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งการดนตรีและศิลปะชั้นเลิศของโลก เป็นบ้านเกิดของนักดนตรีและศิลปินเอกมากมาย ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาบาวาเรียนเป็นภาษาแม่ ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ และใช้ภาษายุโรปอื่นๆ ปะปนกันด้วย อาทิ ฮังกาเรียน เบอร์เก้นแลนด์ โครเอเชียน และสโลเวียน

ยื่นวีซ่าออสเตรีย สถานปัตยกรรมสวยงาม

เมืองที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวก็มี เวียนนา ซึ่งมีพระราชวังสวยงามมากมาย ทั้งพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฮอฟบวร์ก มหาวิหารเซนต์สตีเฟน หรือ ชเตฟันสโดม ที่เป็นศิลปะแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ทั้งขลังและยิ่งใหญ่

นักท่งอทเี่ยวสามารถแวะช้อปปิ้งกันต่อที่ถนนช้อปปิ้งกราเบน ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านเสื้อผ้ามากมาย ได้นั่งพักจิบกาแฟ ฟังดนตรีเปิดหมวกเพลินๆ ก็มีความสุขได้แบบง่ายๆ แล้ว

ยื่นวีซ่าออสเตรีย เดินเล่นในเมืองศิลปิน

ยื่นวีซ่าออสเตรีย ยื่นยากมั้ย

วิธีขอวีซ่าออสเตรีย 2019 ข้อมูลควรรู้ เอกสาร เมื่อขอยื่นวีซ่าออสเตรีย

  • ข้อมูลที่ควรรู้เรื่องวีซ่าออสเตรีย

เพื่อนๆ จะต้องทำการขอวีซ่าออสเตรียก่อนการเดินทาง หากประเทศสัญชาติของเราไม่ได้ถูกระบุอยู่ในรายชื่อประเทศที่สามารถเดินทางข้ามเขตพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อพำนักอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นไม่เกิน 3 เดือน (90 วัน) ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น

วีซ่านักท่องเที่ยวที่เราขอส่วนใหญ่จะเป็น วีซ่าพำนักระยะสั้น (วีซ่าเชงเก้น) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้ พำนักอาศัยในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 3 เดือน (90 วัน) หรือภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น

ผู้สมัครขอวีซ่าไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าเกิน 90 วันได้ หากผู้สมัครมีความประสงค์ในการยื่นคำร้อง จำเป็นต้องคำนวณระยะเวลาในการพิจารณาให้ตรงตามที่ระบุไว้

ในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนั้น ผู้สมัครจะต้องทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้น ที่ผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยอยู่นานที่สุดในการเดินทางนั้นๆ หรือประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทาง เช่น จะไปออสเตรียก็ขอยื่นวีซ่าที่สถานทูตประเทศออสเตรีย จะไปเยอรมนีก็ยื่นวีซ่าเยอรมัน ยื่นให้ถูกที่จะไม่มีปัญหาเยอะค่ะ

หากยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่ตรงตามสถานทูตของประเทศในกลุ่ม Schengen นั้นๆ หรือเดินทางไปในประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้ออกวีซ่าให้ อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศหรือเดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ๆ

ShopBack Tips : เอกสารยื่นขอวีซ่ามีเยอะมาก ยังไม่รวมกับเอกสารอื่นๆ ในชีวิตของเราอีก จบปัญหาเอกสารยุ่งเหยิงงงชีวิต ด้วยการหาแฟ้มมาใส่ให้เป็นกิจลักษณะ จะไปสถานทูตทั้งทีเลือกแฟ้มให้ดูดีเพิ่มความน่าเชื่อถือ เข้าไปดูโปรโมชั่น OfficeMate ช้อปผ่าน ShopBack ได้เงินคืนด้วย
ช้อปเครื่องเขียนคุณภาพดี ส่งถึงที่ผ่าน OfficeMate เข้า ShopBack ได้เงินคืนอีก คลิก!

  • เอกสารขอวีซ่าออสเตรีย ที่ต้องเตรียม

          1. ใบสมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยสมบูรณ์ 1 ชุด

          2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ

          3. รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ซ้ำกับรูปถ่ายหน้าวีซ่าในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

          4. ประกันภัยการเดินทาง (สามารถตรวจสอบรายละอียด บริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ ได้ที่นี่) 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (Travel insurance not Health insurance)

          5. หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง 1 ฉบับ ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กร อายุไม่เกิน 1 เดือน ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน) หรือกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีชื่อผู้สมัคร

ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน ถ้าเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองตัวจริงการเป็นนักเรียน นักศึกษา ค่ะ

          6. เอกสารทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมมีการเคลื่อนไหวล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน ในกรณีที่สมุดบัญชีขาดการเคลื่อนไหวในบางเดือน ผู้สมัครสามารถยื่น Statement ที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องแทนได้ แต่หาก Statement บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวในเดือนนั้นๆ ผู้สมัครสามารถยื่น Bank Certificate ตัวจริงเพิ่มเติมที่ออกให้โดยธนาคารนั้นๆ โดยวันที่ออกเอกสารจะต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำร้อง

ในกรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor Letter (โดยสมาชิกในครอบครัวที่ออกค่าใช้จ่ายให้) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน หากในกรณีที่ผู้สมัครมีคนเชิญจากทางออสเตรียแล้วก็ตาม ถ้าผู้สมัครประกอบอาชีพก็มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงรายได้ของตัวเองด้วยเช่นกัน

          7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (Ticket Reservation) เอกสารจะต้องระบุ ชื่อสายการบินนั้นๆ รวมทั้งข้อมูลวัน-เวลา เดินทาง เที่ยวบิน และชื่อผู้โดยสาร ในกรณีผู้สมัครจองผ่านทาง Travel Agency หรือสายการบินโดยตรง ยังไม่ต้องซื้อจริงก็ได้ค่ะ พอได้วีซ่าแล้วค่อยเอาตั๋วเดินทางจริงไปแสดงอีกที เพราะถ้าวีซ่าไม่ผ่านขึ้นมา ไม่มีใครรับผิดชอบค่าเสียหายตรงนี้นะคะ

          8. ในกรณีมีการเชิญจากเพื่อนที่เป็นชาวออสเตรีย ให้ผู้สมัครแสดงรหัสเชิญจากสถานีตำรวจที่ออสเตรีย พร้อมทั้งแสดงหน้าหนังสือเดินทางของคนเชิญ ประกอบด้วย (ในกรณีไปพักกับเพื่อน ญาติ หรือ คู่สมรส )

          9. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง และตั๋วเครื่องบินของผู้สมัครเอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมันเท่านั้น รวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครที่เข้าพัก และที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจนเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ ในกรณีเข้าพักมากกว่า 1 แห่ง จำนวนคืนที่เข้าพักไม่ควรทับซ้อนกัน

        10. ตารางการเดินทางในกรณีที่ผู้สมัคร เดินทางมากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุว่าผู้สมัครจะเดินทางไปที่ไหนบ้าง หรือ ในกรณีพำนักในประเทศออสเตรียเพียงประเทศเดียในระยะเวลาหลายวัน จำเป็นต้องให้ผู้สมัครทำตารางการเดินด้วยเช่นกันว่าผู้สมัครเดินทางไปเที่ยวที่ใดบ้าง ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการชำระเป็นเงินสด (บาท) ณ วันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะปรับเปลี่ยนประจำของทุกๆ เดือน และผันแปรตามค่าเงินยูโร)

ShopBack Tips : ควรทำแพลนท่องเที่ยวไปด้วย เพื่อให้สถานทูตได้รับทราบคร่าวๆ ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนบ้าง วางแผนอย่างไร และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้สถานทูตค่ะว่าเราไม่มี Hidden agenda แน่นอน แผนการเดินทางควรจะประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน และสรุปตัวเลขคร่าว ๆ ด้วยค่ะ ถ้าไม่จดใส่กระดาษ หาแอพท่องเที่ยวโน๊ตไว้ก็ดี สะดวกพกพาไปทุกที่ แถมยังดูเป็นคนเก๋ไฮเทคอีกต่างหาก

      *หมายเหตุเรื่องเอกสารขอวีซ่าออสเตรีย 

        1. เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน แล้วยื่นคู่กันกับเอกสารที่แปลนั้นๆ

        2. หนังสือเดินทางควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากการเดินทางกลับออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าในหนังสือเดินทาง ถ้าหากไม่มีหน้าว่าง 2 หน้าตามที่กำหนด ผู้ยื่นจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางใหม่ก่อนการยื่นขอวีซ่า

        3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกจากอำเภอ พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าเดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดามีวีซ่าอยู่แล้ว สามารถแสดงหน้าสำเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ สำเนาหน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกัน จึงจะสามารถยกเว้นหนังสือยินยอมได้

        4. กรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกัน จำเป็นที่บิดาหรือมารดา จะต้องแสดงหนังสือปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย (ป.ค. 14) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อำนาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน พร้อมใบสูติบัตร ของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์

       5. การทำประกันภัยการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการจากบริษัทประกันภัยในประเทศไทยหรือในยุโรปก็ได้ วงเงินในการประกันจะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

รวมถึง จะต้องรวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การค้างคืนในโรงพยาบาล และการส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ ส่วนการประกันสุขภาพจะต้องสามารถใช้ได้กับทุกประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้นและจะต้องคุ้มครองท่านได้ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง 

ยื่นวีซ่าออสเตรีย พาสปอร์ต

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรีย

หลังจาก เอกสารขอวีซ่าออสเตรียของเราครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว วิธีจองคิวยื่นวีซ่าออสเตรียผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่านัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อถึงวันเวลาตามที่นัดหมาย ก็มายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้อง และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสดเท่านั้นประมาณ 60 ยูโร ในวันที่ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

ขั้นตอนที่ 1 : ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น( ไม่เกิน 90 วัน) , วีซ่าทำงาน / วีซ่านักเรียน (ไม่เกิน 180 วัน) ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

ขั้นตอนที่ 2 : ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องด้วยตัวเองเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ เพราะทางศูนย์ฯ ไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะในการเลือกประเภทวีซ่าที่จะสมัครได้ หน้าที่ของศูนย์ฯ คือการให้บริการด้านการรับยื่นเอกสารต่างๆ ประกอบการขอวีซ่าเท่านั้น และบอกไม่ได้ว่า จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาวีซ่าออสเตรียกี่วัน นานเท่าใด เพราะการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียแต่เพียงผู้เดียว

ShopBack Tips : ช่วงที่ยื่นวีซ่าออสเตรีย ขอให้คิดให้ดีว่า จะต้องใช้หนังสือเดินทางที่ไหนหรือเปล่า เพราะระยะเวลาของวีซ่าที่ทางสถาณทูตออกให้ขึ้นอยู่กับตั๋วเครื่องบินและแผนการเดินทางที่ผู้สมัครยื่นเอกสารให้พิจารณาเท่านั้น หลังจากที่ผู้สมัครยื่นคำร้องขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรียแล้ว ทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทางของเราเอาไว้ และไม่อนุญาติให้ผู้สมัครยืมหนังสือเดินทางจากทางสถานทูตในขณะทำการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ สถานทูตจะใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ เนื่องมาจากเหตุผลที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาทิ ฤดูกาลท่องเที่ยว ประเภทวีซ่า ประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคล แต่เรื่องที่ไม่ต้องลุ้นคือ จองที่พักกับ Booking.com จริงเหมือนภาพรีวิว จ่ายเมื่อเข้าพักก็ได้ แถมจองผ่าน ShopBack ได้เงินคืนด้วย
จองที่พัก Booking.com รีวิวที่จริงที่พักตรงปก นอนสบายได้เงินคืนเมื่อผ่าน ShopBack คลิก!

วิธีรับเล่มหนังสือเดินทางคืน

เมื่อผ่านพ้นขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออสเตรีย การเตรียมเอกสารมากมาย การพูดคุยสัมภาษณ์ เมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นหรือผ่านไป 15 วัน ผู้ร้องขอวีซ่าอย่างเราก็เข้าไปเช็คว่า ขอวีซ่าออสเตรียผ่านหรือไม่ได้ที่นี่เลยค่ะ 

เมื่อผ่านแล้ว ก็ให้เตรียมเอกสารยืนยันตนให้พร้อมไปรับเอกสารด้วยตัวเองที่

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ยูนิต 404
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

กรณีไปเองไม่ได้ ต้องให้คนอื่นไปแทน ให้ใช้ใบมอบฉันทะที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบเซ็นสำเนาถูกต้อง และอย่าลืมติดบัตรตัวจริงไปด้วยนะคะ เผื่อเจ้าหน้าที่ขอดู รวมถึงใบเสร็จรับเงินจากสถานทูตตอนที่ยื่นขอวีซ่า

 

ยื่นวีซ่าออสเตรีย เตรียมเอกสาร

รายละเอียดการขอวีซ่าออสเตรียแบบละเอียดและเข้าใจง่ายจาก ShopBack Blog ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เรียกได้ว่า ถ้าทำตามขั้นตอนนี้ ทริปออสเตรียก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว

ช้อปกินเที่ยวแบบชาญฉลาด รีบคลิกลงทะเบียนฟรีที่ ShopBack เพื่อรับเงินคืนทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน ShopBack เพราะแค่คลิก ShopBack ก่อนช้อปปิ้งออนไลน์ ก็เท่ากับสะสมเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตัวเองแบบง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!

พูดคุยและรับข่าวสารเงินคืนให้คุณประหยัดได้มากขึ้นที่ www.facebook.com/ShopBackThailand

ส่วนใครอยากแชร์โปรเด็ด ดีลโดน แวะมาบอกกันที่ group ฉลาดเลือก ฉลาดช้อป ของ ShopBack กันได้นะจ๊ะ

Facebook Comments