เวียนเทียนวันมาฆบูชาที่ไหนดี? 8 วัดรอบกรุงฯ จัดกิจกรรมเวียนเทียน 2019

เนื่องในวันมาฆบูชา ShopBack ชวนเพื่อนๆชาวพุทธมาเวียนเทียนวันมาฆบูชากัน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า”มาฆบุรณมี” “มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน 3 ดังนั้น วันมาฆบูชา จึงแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 นั่นเอง

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

ความสำคัญวันมาฆบูชา คือ วันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

“จาตุร” แปลว่า 4 
“องค์” แปลว่า ส่วน 
“สันนิบาต” แปลว่า ประชุม 

ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

  1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
  2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
  3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกองค์
  4. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3)

 
กิจกรรมวันมาฆบูชา ที่นิยมปฏิบัติกันได้แก่

  1. ทำบุญใส่บาตร
  2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา
  3. ไปเวียนเทียนที่วัด
  4. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ

ทราบประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชาคร่าวๆ แล้ว ShopBack เลยอยากชวนไปเวียนเทียนกันกับ 8 วัดในกรุงเทพที่จัดกิจกรรมให้เราไปเวียนเทียนวันมาฆบูชา มีวัดไหนบ้าง เผื่อเป็นวัดใกล้บ้าน จะได้รู้เตรียมตัวถูกแต่เนิ่นๆ!

  1. นิทรรศการ Spiritual Life Exhibition 2019 ณ วัดโพธิ์

สถานที่เวียนเทียนวันมาฆบูชา ที่แรกที่ ShopBack อยากแนะนำให้ไปคือ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันดีในนาม วัดโพธิ์ นอกจากจะได้เวียนเทียนแล้ว ยังมีนิทรรศการดีๆ เนื่องในวันมาฆบูชาให้ชมกันอีกด้วย

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า จัดนิทรรศการ Spiritual Life Exhibition 2019 เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ โดยส่วนของงานนิทรรศการจะมีการจัดแสดงอยู่ 2 ส่วนคือส่วนบอร์ดนิทรรศการและห้องวีดีโอ

บอร์ดนิทรรศการจะจัดแสดงเกี่ยวกับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจัดทำข้อมูลเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษและจีน

กิจกรรมของห้องวีดีโอจะนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของจิตวิญญาณการทำสมาธิเบื้องต้น และกรณีลบหลู่พระสัญลักษณ์ของพระบรมศาสดาที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลก นิทรรศการจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการไม่ให้ทำการซื้อขายพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า เพื่อนำไปเป็นเครื่องประดับหรือเฟอร์นิเจอร์ เพื่อปกป้องและแก้ไขการละเมิดและลบหลู่ต่อพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามในใจของผู้เข้าชม และเพื่อส่งต่อความดีงามและความเห็นที่ถูกต้องไปสู่สังคมโลกต่อไป

ที่ตั้ง : 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ10200

โทร : 02-225-9595

ShopBack Tips : ใครที่เตรียมเวียนเทียนวันมาฆบูชา และทำบุญกัน สามารถซื้อของทำบุญออนไลน์เตรียมไว้ล่วงหน้าได้ จะได้ไม่ต้องไปต่อคิวให้เสียเวลา เลือกช้อปของทำบุญได้ง่ายๆที่ Lazada ประหยัดได้อีกหากซื้อผ่าน ShopBack ทำบุญจิตใจผ่องใสแล้ว ลองมา เปลี่ยนตัวเอง เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมกัน

2. วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

วัดหัวลำโพงเดิมชื่อว่า วัดวัวลำพอง เป็นวัดราษฎร์ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วัดหัวลำโพงยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดหัวลำโพง และมูลนิธิร่วมกตัญญูอีกด้วย

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

Image Credit : FB/wathualampong

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ พระราชทานนามว่า วัดหัวลำโพง ภายหลังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

วัดหัวลำโพงมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชานี้ ได้แก่ เวลา 19:00 น. จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่องวันมาฆบูชา 1 กัณฑ์ และเวลา 20:00 น. จะมีพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

ที่ตั้ง : 728 ถ.พระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก

โทร : 02-233-8109

3. วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

สถานที่เวียนเทียนวันมาฆบูชาที่ต่อไปที่ ShopBack มาแนะนำคือ วัดปทุมวนาราม ที่นับว่าเป็นวัดที่โดดเด่นด้านสถานที่ตั้งเป็นอย่างมาก เพราะตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางได้สะดวก ด้วยรถไฟฟ้า BTS และยังถูกขนาบข้างด้วยศูนย์การค้าชั้นนำขนาดใหญ่ถึง 2 ที่ อย่าง สยามพารากอน และเซ็นทรัลเวิลด์

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

Image Credit : FB/pathumwanaram

วัดปทุมวนารามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ พระราชสรีรางคาร และพระอัฐิของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และพระราชวงศ์ในราชสกุลมหิดลหลายพระองค์ ภายในยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ คือ พระเสริม พระแสน และพระสายน์

โดยในวันมาฆบูชานี้ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล 
เนื่องในวันมาฆบูชา โดยเริ่มกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของวัดปทุมวนารามที่เดินทางสะดวกมากไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหารถติดมากวนใจ วัดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัดที่เหมาะแก่การเวียนเทียนวันมาฆบูชาเป็นอย่างยิ่ง

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

ที่ตั้ง :  969 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 02-251-6469

ShopBack Tips : ทำบุญไหว้พระ เวียนเทียนวันมาฆบูชากันแล้ว นอกจากสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ต้องดีตามไปด้วย แนะนำเลือกซื้ออาหาร ผักผลไม้ ที่สดสะอาด ได้คุณภาพมีอนามัยได้ที่ Tops เลือกกินให้ดีจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปนานๆ สุขภาพจิต สุขภาพกายดีแล้ว มาตรวจดูสุขภาพกระเป๋าตังค์กัน เช็คดวงการเงินได้ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจถูกไง

4. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดกับโรงพยาบาลศิริราช ที่มาของชื่อ “วัดระฆัง” มาจากในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งมีการขุดพบระฆังลูกหนึ่งซึ่งมีเสียงไพเราะมาก หลังจากนั้นรัชกาลที่ 1 ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้นำระฆังลูกนั้นไปไว้ที่วัดพระแก้ว และโปรดให้สร้างหอระฆัง พร้อมทั้งระฆังอีก 5 ลูกขึ้นทดแทน

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดระฆังจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาสวดมนต์ ฟังเทศน์ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ที่ตั้ง : 250 ถนน อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร : 02-418-1079

5. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศ หรือที่รู้จักกันดีในนามวัดภูเขาทอง เป็นวัดที่มีความโดดเด่น เนื่องจากความสูงของ พระบรรพต หรือที่เราเรียกว่าภูเขาทองนั้น สูงถึง 59 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 19 ชั้น อีกทั้งยังมีสีทองอร่ามสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลอย่างชัดเจน

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

ภูเขาทองนั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4 และแล้วเสร็จในรัชกาลที่5 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับการถวายจากรัฐบาลอินเดียเอาไว้ โดยเปิดให้คนทั่วไปสามารถสักการะบูชาได้ระหว่างทางเดินขึ้นไปยังยอดเจดีย์ ใครที่มาเวียนเทียนวันมาฆบูชาที่วัดนี้ นอกจากจะอิ่มอก อิ่มใจ อิ่มบุญกันถ้วนหน้าแล้ว ยังได้ภาพสวยๆกลับไปอีกด้วย

ที่ตั้ง : 344 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร : 02-621-2280

6. วัดยานนาวา

วัดยานนาวาเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดคอกควาย” ในสมัยกรุงธนบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เรียกชื่อใหม่ว่า “วัดคอกกระบือ” ต่อมารัชกาลที่1 ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ จนในสมัยรัชกาลที่3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น “วัดยานนาวา”

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

มีความเชื่อที่ว่า หากได้มาทำบุญ ขอพรที่นี่จะทำให้การค้าขาย การทูต เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย อีกทั้งวัดยานนาวาก็นับเป็นอีกวัดที่สะดวกในการเวียนเทียนวันมาฆบูชามากๆ เพราะเดินทางสะดวก อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน

ที่ตั้ง : 40 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร: 02-672-3216

ShopBack Tips : เข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หากใครสนใจอยากศึกษาธรรมะเพิ่มเติม หาหนังสือเกี่ยวกับธรรมะอ่านได้ที่ ร้านหนังสือนายอินทร์ ที่สำคัญอย่าลืมตั้งมั่นอยู่ในความดี คิดดี ทำดี พูดดีด้วย เป็นคนดีมาตลอด อยากตรวจสอบว่าดวงจะดีเหมือนนิสัยมั้ย ลองดูกันดูดวงที่ไหนแม่น ดูไว้ให้อุ่นใจ เป็นกำลังใจ เพราะสุดท้าย สิ่งที่ดีที่สุดย่อมเกิดการกระทำของเราเองนะคะ

7. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร หรือ วัดไตรมิตร เป็นที่เวียนเทียนวันมาฆบูชาที่ต่อไปที่เรานำมาแนะนำกัน เดิมที่วัดนี้มีชื่อว่า “วัดสามจีน” เพราะเล่ากันว่ามีชาวจีน 3 คนช่วยกันก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมา

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

จุดเด่นของวัดก็คือ พุทธสถาปัตกรรม พระมหามณฑป ภายในจะมีทั้ง ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช นิทรรศการพระพุทธรูปทองคำ และชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ หลวงพ่อทองคำ

ที่ตั้ง : 661 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร : 085-917-8569, 083-258-6485, 087-922-4888

8. วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร หรือวัดบวร เป็นวัดที่มีความสำคัญมากวัดหนึ่งของไทย เนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ด้วยกัน และยังเป็นวัดที่ประดิษฐานพระสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ฐานองค์พระพุทธชินสีห์ในพระอุโบสถอีกด้วย

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

ซึ่งในวันมาฆบูชานี้ พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมพิธีทางศาสนาต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นร่วมสวดมนต์ หรือเวียนเทียนวันมาฆบูชา เป็นต้น เป็นโอกาสดี ที่บุคคลทั่วไปจะได้เยี่ยมชมวัดหลวงอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ

วันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา

ที่ตั้ง : 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-281-5052

นี่คือรายชื่อวัด 8 แห่งรอบกรุง ที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ไปร่วมกิจกรรม และเวียนเทียนวันมาฆบูชากัน เวียนเทียนกันแล้วที่สำคัญอย่าลืมตั้งมั่นอยู่ในความดี ละเว้นจากความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะ ไม่ว่าศาสนาใด ความเชื่อใด ทำตามนี้แล้ว รับรองว่า จิตใจจะสงบ และนั่นคือความสุขที่แท้จริงเลยล่ะค่ะ

นางสาว เอสบี ช้อปทีไรได้เงินคืน เพราะใช้ ShopBack?
<p>นางสาว เอสบี ช้อปทีไรได้เงินคืน เพราะใช้ ShopBack?</p>

ช้อปกินเที่ยวแบบชาญฉลาด รีบคลิกลงทะเบียนฟรีที่ ShopBack เพื่อรับเงินคืนทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน ShopBack เพราะแค่คลิก ShopBack ก่อนช้อปปิ้งออนไลน์ ก็เท่ากับสะสมเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตัวเองแบบง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!

พูดคุยและรับข่าวสารเงินคืนให้คุณประหยัดได้มากขึ้นที่ www.facebook.com/ShopBackThailand

ส่วนใครอยากแชร์โปรเด็ด ดีลโดน แวะมาบอกกันที่ group ฉลาดเลือก ฉลาดช้อป ของ ShopBack กันได้นะจ๊ะ

Facebook Comments