วันพ่อ 2018 กับ 9 หนังสือแนะนำถึงในหลวง ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม ที่รักยิ่ง

5 ธันวาคม 2018 วันพ่อแห่งชาติ Shopback ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แม้วันเวลาที่ประเทศไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง ได้ผ่านพ้นไปและล่วงเลยมาเป็นปีแล้วก็ตาม เราเชื่อว่าพสกนิกรชาวไทยทุกคน ก็ยังคงเปี่ยมด้วยความอาลัยและระลึกถึงพระองค์เสมอ แม้ในวันพ่อ 2018 นี้ก็ตาม

5 ธันวาคม วันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 2018

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ และในโอกาสวันครบรอบวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ShopBack จึงขอแนะนำ 9 หนังสือน่าอ่านและควรค่าแก่การซื้อเก็บไว้เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้อ่าน เพื่อคลายความระลึกถึงพระองค์ และ “เรียนรู้วิธีการทำงาน การดำเนินชีวิตให้เป็นสุขอย่างยั่งยืน” ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านอยากจะให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของประชาชนที่ท่านรักและห่วงใย กันนะคะ

1. “๙๙ เรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ ๙”

ผู้เขียน : กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
สำนักพิมพ์ : บุ๊คสโตน
ราคา 199 บาท

5 ธันวาคม วันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 2018

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ 99 เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่คนไทยควรรู้ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระองค์ทรงทศพิธราชธรรม ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทรงมีพระคุณูปการอย่างล้นเหลือ ท่านทรงมีพระราชจริยาวัตรที่งดงาม และทรงมีพระอัจฉริยภาพและเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์วิชาแขนงใดก็ตาม พระองค์ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงสถาพรให้แก่ชาติไทย ในเล่มรวบรวมเนื้อหาไว้ตั้งแต่พระองค์เสด็จพระราชสมภพ
จนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ และสายพระเนตรที่กว้างไกลของพระองค์

2. “พระราชอารมณ์ขัน จากวังสวนจิตรฯ และปกิณกะคดี”

ผู้เขียน : วิลาส มณีวัต
สำนักพิมพ์ : วสี ครีเอชั่น
ราคา : 250 บาท

5 ธันวาคม วันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 2018

“พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ และปกิณกะคดี” เคยตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ “ต่วย ตูน” กว่า 22 ปี และในการจัดพิมพ์ครั้งนี้จัดพิมพ์เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางคำ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสีสันของปกหนังสือ และภาพประกอบภายในเล่มให้มีสีสัน สดใส น่าอ่านยิ่งขึ้น เนื้อหาที่น่าสนใจประกอบไปด้วย พระราชอารมณ์ขันของในหลวงรัชกาลที่ 9

เรื่องราวตำนานรักของรัชกาลที่ 6 พระราชอารมณ์ขันของรัชกาลที่ 6 พระราชกระแสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นต้น ถ้าวันที่ 5 ธันวาคมนี้ บ้านของเพื่อนๆ เงียบเหงา เล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะหยิบขึ้นมาอ่านเพื่อสร้างเสียงหัวเราะในบ้านเรานะคะ

ShopBack Tips : สิ้นปีแล้ว ยุ่งกับงานจนไม่ได้แบ่งเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวมาเลยแทบตลอดทั้งปี ตอนนี้ยังพอมีเวลาที่จะพาครอบครัว พ่อแม่ไปฉลองวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่กัน จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดได้ทาง Expedia ผ่าน ShopBack ครบทุกความต้องการกับทริปเที่ยวพักผ่อนวันหยุด แถมได้เงินคืนอีกด้วยนะ

3. “๑o๘ มงคลพระบรมราโชวาท”

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ อมรินทร์
ราคา : 59 บาท
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

5 ธันวาคม วันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 2018

หนังสือเล่มนี้รวบรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่คนไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นเครื่องชี้แนะอันมีค่าที่คนไทยทั้งปวงควรน้อมนำมาใช้เป็นหลักเพื่อความสุขและความมั่นคงของชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อเตือนใจและใช้เป็นแสงสว่างเป็นมงคลต่อชีวิต

เป็นหนังสือที่ทำให้เรารู้ว่า พระองค์ทรงห่วงใยและดูแลเราอย่างใกล้ชิด ด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ อ่านพระบรมราโชวาทที่ท่านมอบไว้ในวันที่ 5 ธันวาคม ก็ถือเป็นการเริ่มต้นความรู้สึกดีๆ และเรียนรู้แง่คิดและประสบการณ์ดีๆ จากท่านได้นะคะ 

4. “King Bhumibol Adulyadej : A Life’s Work”

ผู้เขียน : Nicholas Grossman, Dominic Faulder
ราคา : 1,200 บาท
สำนักพิมพ์ : Editions Didier Millet

5 ธันวาคม วันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 2018

หนังสือชีวประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ถูกถ่ายทอดโดยนักเขียนชาวต่างชาติ Nicholas Grossman และ Dominic Faulder โดยเบอกเล่าเรื่องราว ตั้งแต่พระองค์ประสูติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาในยุโรป และการขึ้นครองราชย์

พระองค์ทรงเป็นองค์พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก รวมถึงพระราชกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยคุณูปการมากมายแก่พสกนิกรชาวไทยที่ทรงตรากตรำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

5. นิตยสาร Happening ฉบับ “Heart Work”

ราคา : 195 บาท
สำนักพิมพ์ : Happening

5 ธันวาคม วันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 2018

นิตยสาร Happening จึงได้จัดทำนิตยสารฉบับพิเศษขึ้น ด้วยความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยเสมอมา โดยหนังสือเล่มนี้บันทึก “การงาน” ของพระองค์ท่าน (พระราชกรณียกิจ, โครงการในพระราชดำริ หรือสิ่งของพระราชทานต่างๆ เป็นต้น) ในรูปแบบงานศิลปะ

โดยได้ชวนศิลปินร่วมสมัย ได้แก่ นักวาดภาพ นักออกแบบกราฟิก ช่างภาพ นักวาดการ์ตูน นักดนตรี ไปจนถึงกวี และนักเขียนจำนวน 70 คน มาร่วมกันสร้างชิ้นงานศิลปะ จาก “แรงบันดาลใจ” ในงานที่พระองค์ทรงทำ และเป็นหนังสือที่มีรูปเล่มพิเศษที่สุดที่ทาง Happening เคยทำมา มีจำนวนผลิตเพียง 4,000 เล่มเท่านั้น

ShopBack Tips : สาวๆ ออฟฟิศที่เดินทางโดย BTS เป็นหลัก คงจะไม่คุ้นชินกับถนนหนทางเท่าไหร่ อาจจะปวดหัวว่า ถ้าไม่ขับรถแล้วจะพาพ่อไปกินข้าว กินของอร่อยยังไงดี ง่ายๆ เรียกใช้บริการ Grab ให้คุณพาพ่อไปกินข้าว เที่ยวกันได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องวนหาที่จอดรถ และถ้าหากใช้บริการผ่าน ShopBack แล้วละก็จะยิ่งคุ้มถึงสองต่อ เพราะได้เงินคืนอีกด้วย

6. “หนังสือในหลวง ในรอยธรรม (ในหลวง ร.9)”

ผู้เขียน : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ราคา : 249 บาท
สำนักพิมพ์ : ดีเอ็มจี

5 ธันวาคม วันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 2018

หนังสือ “ในหลวงในรอยธรรม” เล่มนี้ ได้ร้อยเรียงเรื่อราวของ ความงามในพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน ทั้งทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกที่มีคุณอเนกอนันต์ต่อทุกศาสนา ทรงเป็นต้นแบบพุทธมามกะที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างอันประเสริฐ อีกทั้งยังได้รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงที่ทรงพระผนวช พระราชปุจฉา สนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์และพระกัมมัฏฐาน ซึ่งล้วนเป็นพระอริยะแห่งแผ่นดิน แสดงให้เห็นถึงวิถีพุทธอันประเสริฐ ธรรมะที่ล้ำ

ถือเป็นหนังสือต้นแบบทางธรรม ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้อ่านอย่างล้นหลามว่า “เป็นหนังสือทรงคุณค่าสูงสุด” ควรค่าแก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าควรได้น้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติ เพื่อเข้าถึง “ความสุขที่แท้จริง”

7. “70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี (ในหลวง ร.9)”

ผู้เขียน : สุวิสุทธิ์
ราคา : 217.55 บาท
สำนักพิมพ์ : กรีน-ปัญญาญาณ

5 ธันวาคม วันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 2018

“ความรัก” เป็นสิ่งสวยงามและมีอานุภาพอันยิ่งใหญ่นัก เฉกเช่น “70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี” เล่มนี้ ที่ได้นำเสนอเรื่องราวความรักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดยเนื้อเรื่องบอกเล่าตั้งแต่ความรักเริ่มต้นขึ้นดังหนุ่มสาวทั่วไป กระทั่งกลายเป็นความรักที่ผูกพันมั่นคงอย่างยาวนานถึง 70 ปี ท่ามกลางพระราชภาระอันหนักอึ้งในรัชสมัยของทั้งสองพระองค์ ที่ต้องดูแลบ้านเมืองในแต่ละยุค ทั้งสองพระองค์จึงเป็นต้นแบบรักแท้ ที่น่าศึกษาเป็นแบบอย่างอย่างที่สุด ทั้งในด้านความรักที่มีต่อคู่ชีวิต ต่อคนรอบตัว และต่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์สุขในแผ่นดิน วันที่ 5 ธันวาคม ถ้าอยากอมยิ้มหวานๆ ก็ลองหาซื้อเล่มนี้มาอ่านกันได้นะคะ

8. ในหลวง “ครองใจคน”

ผู้เขียน : อมิตา อริยอัชฌา
ราคา : 185 บาท
สำนักพิมพ์ : อริยา จินตพานิชการ

5 ธันวาคม วันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 2018

“ครองใจคน” ได้รวบรวมเรื่องราวดีๆ อันทรงคุณค่าที่เล่าต่อกันในหมู่คนไทย เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้บรรลุผลได้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรอันงดงาม ใน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผ่านความทรงจำของบุคคลผู้เคยได้เข้าเฝ้าและได้ถวายงาน

ShopBack Tips : เฉลิมฉลองกันในครอบครัวแล้ว อย่าลืมที่จะส่งความสุข ความปรารถนาดี ต่อผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณให้กับคนที่คุณระลึกถึงด้วยกระเช้าของขวัญดีๆสักชุด หรือถ้าหากใคร ไม่มีเวลาเลือกของจัดเอง Tops มีชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่มากมายให้คุณเลือกสรรในงบตั้งแต่ไม่เกิน 1,000 บาทให้คนที่คุณรักและเคารพ ฉลาดเลือก ฉลาดช้อป ช้อปแล้วได้เงินคืนอย่าลืมช้อปผ่าน ShopBack นะจ๊ะ

9. สู่ฟ้าเสวยสวรรค์

ผู้เขียน : มติชน
ราคา : 499 บาท
สำนักพิมพ์ : มติชน

5 ธันวาคม วันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 2018

เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและการจัดทำหนังสือทุกฝ่ายในมติชน รวบรวมข้อมูล ลงพื้นที่ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่รังสรรค์งานไปประดับพระเมรุมาศ เมื่อเดือนตุลาคม 2560 เพื่อเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของงานช่าง พร้อมภาพถ่ายสี่สีทั้งเล่ม แล้วนำมาเรียบเรียงมาเป็นหนังสือเล่มนี้

“สู่ฟ้าเสวยสวรรค์” พระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น “พระสุเมรุหลักโลกสูงระหง” ตามความเชื่อเรื่องไตรภูมิอันมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาลและเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพ อันเป็นคติที่สะท้อนถึงความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์จากอดีตจวบจนปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จะทำให้ชาวไทยทราบถึงความหมาย คติต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังของพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม วันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 2018

วันพ่อ 2018 หรือวันที่ 5 ธันวาคม นี้ ShopBack ขอเขิญชวนเหล่าพสกนิกรชาวไทย ทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ ได้ทำเพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศไทยเสมอมานะคะ ซึ่งความดี ทำแล้วก็ได้ดีกับตัว แม้ไม่มีใครรู้ แต่จิตใจเราเองจะผ่องใส ชีวิตมีความสุขสดชื่นนะคะ

สำหรับใครที่อยากกินเที่ยวช้อปแบบชาญฉลาด อย่าลืมลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน ShopBack เพราะแค่ คลิก ช้อปสะสม ก็สามารถโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตัวเองได้ไม่ยากแล้ว ลองใช้กันดูนะคะ!

พูดคุยและรับข่าวสารเงินคืนให้คุณประหยัดได้มากขึ้นที่ www.facebook.com/ShopBackThailand

ส่วนใครอยากแชร์โปรเด็ด ดีลโดน แวะมาบอกกันที่ group ฉลาดเลือก ฉลาดช้อป ของ ShopBack กันได้นะจ้ะ

Facebook Comments