หลายคนผ่านความเคร่งเครียด ความทุกข์ใจและผิดหวังมาตลอดปี อย่าปล่อยให้อารมณ์ด้านลบมาทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวเลยค่ะ ปีใหม่ 2020 นี้ ShopBack Blog ขอชวนเพื่อนๆ ทุกคนมาเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองด้วยการใช้บทสวดก่อนนอนสั้นๆ เพื่อสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอน แค่สวดก่อนนอนวันละ 5-10 นาทีรับรองเห็นความเปลี่ยนแปลง

ใครที่รู้สึกเหนื่อยล้า อยากบริหารจิตให้แข็งแรง แข็งแกร่ง และมีสติมากขึ้น ลองใช้บทสวดก่อนนอนสั้นๆ พร้อมแนวปฏิบัติที่เรานำมาฝากในวันนี้ไปทดลองทำในชีวิตประจำวันกันดูนะคะ

บทสวดก่อนนอนสั้นๆ, สวดก่อนนอน

บทสวดก่อนนอนสั้นๆ แค่วันละ 5 นาทีช่วยเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่

กรมแพทย์แผนไทย เผยว่า จากการวิจัยทำให้เราทราบว่าการสวดมนต์เป็นประจำมีส่วนช่วยบำบัดโรคได้ โดยการทดลองในกลุ่มผู้สวดมนต์ทำสมาธิเป็นเวลา 6 ปี พบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีระดับน้ำตาลและความดันโลหิตลดลง นอกจากนี้อาการปวดหัวไมเกรน ความเครียด และอาการนอนไม่หลับยังดีขึ้นอีกด้วย

บทสวดก่อนนอนสั้นๆ, สวดก่อนนอน

นอกจาก ผลวิจัยจากกรมแพทย์แผนไทยแล้ว การสวดบทสวดก่อนนอนสั้นๆ ยังมีประโยชน์อีกหลายด้านซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จริง นั่นคือ

  1. การสวดมนต์ทำให้อัตราการหายใจช้าลง เราจึงสามารถสูดเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้มากขึ้นขณะที่รับคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง ส่งผลดีต่อปอดของเรา
  2. อัตราการเต้นของหัวใจระหว่างสวดมนต์หรือทำสมาธิจะช้าลงและเต้นสม่ำเสมอมากขึ้น สุขภาพหัวใจจึงแข็งแรง อารมณ์มั่นคง
  3. เมื่อร่างกายสงบและผ่อนคลาย กรดแลคเตทในเลือดซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดความวิตกกังวลก็จะลดลงไปด้วย ทำให้เรามีสติ ไม่วอกแวก ไม่เครียด
  4. คลื่นสมองระหว่างการสวดบทสวดก่อนนอนสั้นๆ และการทำสมาธิจะราบเรียบและทิ้งช่วงห่างกว่าการนอนหลับตามปกติ
ShopBack Tips : เข้าสู่ช่วงปีใหม่หลายคนอาจคิดถึงการสวดมนต์ข้ามปีซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญ มีวัดหลายแห่งทั่วกรุงเทพและทั่วไทยจัดงานสวดมนต์ข้ามปีซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนอยู่เสมอ

ส่วนในกรุงเทพวัดที่เรานิยมไปสวดมนต์ข้ามปีมากที่สุดก็คือวัดภูเขาทอง แต่ใครอยากไปร่วมกิจกรรมนี้สักครั้งอย่าลืมวางแผนไปก่อนเวลาด้วยนะคะ เพราะขอบอกว่ามีคนเข้าร่วมเยอะมาก จึงต้องวางแผนทั้งเรื่องการเดินทางและการเผื่อเวลาสำหรับจับจองพื้นที่ค่ะ

ใครที่กังวลเรื่องการเดินทางไปสวดมนต์ข้ามปี เรียก LINE MAN (Taxi) ก่อนได้เปรียบ สะดวกกว่า แถมไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถด้วย และอย่าลืมเรียกผ่าน ShopBack เพราะได้เงินคืนด้วยนะคะ

เรียกแท็กซี่กับ LINE MAN (Taxi) ผ่าน ShopBack คลิก !

บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น พร้อมคำแปล

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามะ

คำกราบพระ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

(กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ

(กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

(กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอกราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

บทสวดก่อนนอนสั้นๆ, สวดก่อนนอน

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

(กราบ 3 ครั้ง)

ShopBack Tips : นอกจากบทสวดมนต์ในชีวิตประจำวันง่ายๆ แล้ว หลายคนก็มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพที่เราเคารพบูชา ไม่ว่าจะเป็นท้าวเวศสุวรรณที่นิยมบูชาในด้านความแคล้วคลาดปลอดภัย หรือพระพิฆเนศสำหรับดารา นักแสดง และคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านศิลปะ ความบันเทิงและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการบูชาก็ต้องรู้จักบทบูชาพระพิฆเนศหรือบทบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นๆ พร้อมของไหว้ที่ถูกต้องด้วยนะคะ

ใครที่อยากไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพ เลือกซื้อของไหว้ เครื่องไหว้ ดอกไม้ธูปเทียนง่ายๆ แบบยุค 4.0 ผ่าน Shopee มีทุกสิ่งครบตามความต้องการของเราและยังจัดเซ็ทซื้อครั้งเดียวจบ และที่สำคัญ ฉลาดเลือก ฉลาดช้อปกับ ShopBack เพื่อรับดีลส่วนลดและเงินคืน คุ้มค่าสบายกระเป๋า

ช้อปกับ Shopee ผ่าน ShopBack คลิก !

แนวทางปฏิบัติตนก่อนและหลังสวดมนต์บทสวดก่อนนอนสั้นๆ

บทสวดก่อนนอนสั้นๆ, สวดก่อนนอน

1. อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาด

ก่อนสวดมนต์ก่อนนอนเราควรเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุด การอาบน้ำชำระล้างร่างกายนอกจากจะทำให้ร่างกายของเราสะอาด สดชื่น และตื่นตัวแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ใจสงบ รู้สึกเหมือนได้รับการชำระล้างก่อนสวดมนต์

2. ทำจิตให้สงบ มีสมาธิ

ก่อนเริ่มต้นสวดมนต์ก่อนนอนเราควรปล่อยวางความเครียด ความโกรธหรืออารมณ์ขุ่นมัวในใจ ตั้งจิตให้สงบ มีสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจเข้า-ออกช้าๆ หรือสูดลมหายใจให้เต็มปอด

3. สวดบทสวดก่อนนอนสั้นๆ พร้อมแผ่เมตตา

เริ่มสวดมนต์ด้วยบทสวดก่อนนอนสั้นๆ ที่เราแนะนำ เป็นบทสวดอย่างง่ายผู้เริ่มต้นสวดมนต์ก็สามารถจำและสวดตามได้ไม่ยาก ปิดท้ายด้วยการแผ่เมตตาให้ตนเองและให้ผู้อื่น

4. นั่งสมาธิอยางน้อย 5 นาที

หลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วควรนั่งสมาธิต่ออย่างน้อย 5 นาทีเพื่อให้จิตนิ่ง เกิดสมาธิ มีสติ อาจใช้เวลาเหล่านี้ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นและมองหาวิธีแก้ไข หรือจะปล่อยจิตให้ว่างโดยไม่คิดอะไรเลยก็ได้

5. เข้านอนด้วยใจสงบพร้อมตื่นรับวันใหม่

เมื่อสวดมนต์และนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ว ใจเราจะโล่งสบาย สามารถเข้านอนได้อย่างมีความสุข ช่วยให้หลับลึก ตื่นรับวันใหม่อย่างสดใส

ShopBack Tips : ใกล้ปีใหม่ทั้งที เพื่อนๆ เริ่มเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ กันรึยังคะ? การเดินทางไปไหว้พระ 9 วัดเราสามารถเลือกจากวัดที่เดินทางสะดวก มีการคมนาคมอย่างรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ก็ได้

แต่ถ้าใครอยากได้รสชาติการเดินทางทำบุญแบบแปลกใหม่ ทางขสมก.ก็มีทริปทัวร์ไหว้พระ 9 วัดราคาประหยัดแบบ 1 Day trip สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1348 หรือโทร 02-246-0339 และ 02-246-0741-4

เตรียมพร้อมก่อนไปไหว้พระ 9 ด้วยเสื้อผ้าชุดสุภาพ ช้อปสะดวกจากร้านออนไลน์ที่ Lazada ที่สำคัญต้องเลือกช้อปผ่าน ShopBack เพื่อรับส่วนลดและเงินคืนด้วยนะคะ

ช้อปกับ Lazada ผ่าน ShopBack คลิก !
 

บทสวดก่อนนอนสั้นๆ, สวดก่อนนอน

บางคนอาจคิดว่าการสวดมนต์ต้องสวดเต็มรูปแบบหรือสวดยาวๆ แต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ไม่มีถูกผิด แค่เลือกเวลาที่เรารู้สึกสงบ สบายใจ และเลือกเฉพาะบทสวดก่อนนอนสั้นๆ ที่สำคัญหรือบทสวดมนต์หลักก็ได้

ขอแค่เรารู้สึกสบายใจที่จะทำและตั้งใจดีเพื่อพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ เท่านี้การสวดมนต์ก่อนนอนก็จะช่วยกล่อมเกลาให้เราจิตใจผ่องใส มีสมาธิ และมีสติมากขึ้นรับปีใหม่ 2020 แล้วค่ะ

นางสาว เอสบี ช้อปทีไรได้เงินคืน เพราะใช้ ShopBack?
<p>นางสาว เอสบี ช้อปทีไรได้เงินคืน เพราะใช้ ShopBack?</p>

♥ช้อปปิ้งของดีราคาคุ้มๆ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน ShopBack เพื่อรับเงินคืนทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ เพราะแค่ คลิก ช้อป สะสม ก็สามารถโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตัวเองได้ไม่ยากแล้ว ลองใช้กันดูนะคะ!

♥พูดคุยและรับข่าวสารเงินคืนให้คุณประหยัดได้มากขึ้นที่ www.facebook.com/ShopBackThailand

♥แชร์โปรเด็ด ดีลช้อปปิ้งใหม่ๆ โดนๆ แวะมาบอกกันที่ group ฉลาดเลือก ฉลาดช้อป ของ ShopBack กันได้นะจ้ะ

Facebook Comments