วันฉัตรมงคล คือ วันที่มีพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก นับเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนของวันฉัตรมงคล ShopBack ขอพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ วันฉัตรมงคล และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.9 – ร.10 ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแนะนำหนังสือดี น่าเก็บเพื่ออ่านศึกษา หรือเพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

ร.10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษก

Image Credit : pchkkhan.old.nso.go.th

 • ความสำคัญ ความหมายของ “วันฉัตรมงคล”

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย

ดังนั้นรัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

และในวันนั้นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ เวลานั้น ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งเป็นถ้อยกระแสรับสั่งแห่งประวัติศาสตร์ ที่ประชาชนชาวไทยจดจำได้ตราบชั่วลูกชั่วหลาน ยามนึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดูแลผสกนิกรดุจบุตรหลาน จนได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นมหาราชพระองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรี

โดยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้ค่ะ

ร.10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษก

Image Credit : www.picswe.com

 • ความเป็นมาของพระราชพิธีฉัตรมงคล

สมัยก่อนพระราชพิธีฉัตรมงคลถือเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐาน และเป็นงานส่วนตัวไม่ถือเป็นงานหลวง กระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงกระทำพิธีฉัตรมงคลขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2393

โดยพระองค์มีพระราชดำริว่า วันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดิน จึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล และควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ

ทั้งนี้ วันฉัตรมงคลมีการเฉลิมฉลองด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์ ในวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 6 รุ่งขึ้นก็มีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 • กิจกรรมปฏิบัติในวันฉัตรมงคล

 1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
 2. ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 3. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 

 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

สำหรับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 256 ณ พระบรมมหาราชวัง การเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

ร.10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษก

Image Credit : FB/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก-พุทธศักราช๒๕๖๒

ShopBack Tips : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยวันที่ 4 พฤษภาคมถือเป็นวันที่สำคัญที่สุด เพราะในอนาคต นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปีจะถือเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เหตุการณ์สำคัญของหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่กำลังจะมาถึงนี้ หลายๆคนคงตั้งใจจะเก็บหนังสือพิมพ์ ไว้เป็นเครื่องบันทึกความทรงจำShopBack เลยนำวิธีการเก็บรักษาหนังสือพิมพ์มาฝาก หาหนังสือดีเกี่ยวกับพระบรมราชพิธีราชาภิเษกได้ที่ ร้านหนังสือนายอินทร์ ซึ่งซื้อออนไลน์ทุกครั้ง ให้ซื้อผ่าน ShopBack ด้วยนะคะอย่าลืม
 • หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 มีดังนี้

เดือนเมษายน

 • วันที่ 6 เมษายน พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
 • วันที่ 8 เมษายน ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา ในพิธีทำน้ำอภิเษกและจุดเทียนชัย
 • วันที่ 9 เมษายน ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
 • วันที่ 18 เมษายน เสลกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด และประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์
 • วันที่ 19 เมษายน แห่เชิญน้ำอภิเษกจาก วัดสุทัศนเทพวราราม ไปยัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • วันที่ 22 เมษายน พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
 • วันที่ 23 เมษายน จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เดือนพฤษภาคม

 • วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • วันที่ 3 พฤษภาคม เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ และจุดเทียนชัย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร
 • วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค
 • วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ร.10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษก

Image Credit : FB/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก-พุทธศักราช๒๕๖๒

ShopBack แนะนำ 5 หนังสือดีน่าเก็บ เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือชุดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้จัดพิมพ์หนังสือชุด 4 เล่ม เป็นหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และหนังสือประมวลบทความ-องค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจโบราณราชประเพณี และเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งหนังสือชุดทั้ง 4 เล่มนี้ที่จัดพิมพ์โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะแจกจ่ายไปยังสถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงานต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด e-book ของหนังสือทั้ง 4 เล่มนี้ได้ฟรีทาง phralan.in.th หรือผ่านทาง QR code ค่ะ

ร.10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษก

Image Credit : phralan.in.th

 

 

 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ร.10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษก

สำหรับหนังสือเล่มนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรม อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแต่ละสมัยรัชกาลมาขึ้นปกด้วย

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย ความเป็นมาของพระราชพิธี ลำดับขั้นตอนพระราชพิธีโดยสังเขปทั้งการเตรียมการพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องปลาย

ตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี อาทิ พระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ สถานที่ประกอบพระราชพิธี พระมหาเจดีย์ สถานที่ตั้งพิธีเสกน้ำพระพทุธมนต์ รวมถึงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดที่ต้องพลีกรรมตักน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำสรงพระมุรธาภิเษก เป็นต้นค่ะ

 

 • The Royal Coronation Ceremony

 

ร.10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษก

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือฉบับภาษาอังกฤษของหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรูปแบบหนังสือ หน้าปก และเนื้อหาภายในจะเหมือนกับฉบับภาษาไทย

จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมตามโบราณราชประเพณีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก และเพื่อให้ชาวต่างชาติที่สนใจในเรื่องราวพระราชพิธีของไทยได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสำหรับคนที่มีเพื่อนหรือคนรู้จักเป็นคนต่างชาติ ซึ่งหากเราอยากจะแนะนำพระราชพิธีสำคัญนี้ก็สามารถมอบให้อ่านทำความเข้าใจอย่างถูกต้องได้เลย หรือถ้าอยากฝึกภาษาอังกฤษระดับทางการจากเนื้อหาก็ใช้ได้ดีเช่นกันค่ะ 

 

 • ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ร.10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษก

เนื่องจากในงานพระราชพิธีจะมีรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ในการประกอบพระราชพิธี ทั้งพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องกลาง และ พระราชพิธีเบื้องปลาย รวมถึงจะปรากฏคำศัพท์สำคัญต่างๆ เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงจัดทำขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

 • ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ร.10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษก

เนื่องจากการประกอบพระราชพิธีแต่ละขั้นตอนล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้ง และแฝงด้วยความศักดิ์สิทธิ์ สะท้อนถึงคติความเชื่อในสังคม แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมบทความต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานของนักปราญช์ราชบัณฑิตคนสำคัญของไทย ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

ภายในประกอบด้วยบทความ 1. วินิจฉัยเรื่องเครื่องต้น 2. ตำราเครื่องต้นเครื่องทรงแต่โบราณ 3. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่2 4. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 5 5. เรื่องบรมราชาภิเษก และ 6. The Old Siamese Concept of the Monarchy ค่ะ

ShopBack Tips : ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้เราสามารถเข้าถึงหนังสือดีๆได้ง่ายขึ้น เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต เพราะเดี๋ยวนี้หนังสือหลายๆเล่มก็หันมาทำ e-book กันแล้ว อยากอ่าน e-book ได้ไม่สะดุดทุกที่ทุกเวลา ต้องใช้เน็ตของ AIS Online และนอกจากหนังสือที่แนะนำกันไปแล้วนั้น เรายังมีหนังสือน่าอ่าน 2019 มาฝากกันด้วย
 • เสวยราชสมบัติกษัตรา

 

ร.10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล บรมราชาภิเษก

Image Credit : www.se-ed.com

มาถึงหนังสือทั่วไป “เสวยราชสมบัติกษัตรา” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาว่าด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ และสถาปัตยกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งล้วนแต่มีความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ พร้อมภาพประกอบอันทรงคุณค่า พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม 

ราคาหนังสือเล่ม : 522.50 บาท

ราคา e-book : 459 บาท

ShopBack Tips : นอกจากหนังสือ 5 เล่มที่ ShopBack แนะนำไปแล้ว ยังมีหนังสือดีๆเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกมากมายให้ได้เลือกอ่าน และเก็บสะสม นอกจากหนังสือเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว เรายังอยากให้ทุกคนได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับในหลวงร.9 ทั้งนี้ยังสามารถช้อปหนังสือออนไลน์กับ SE-ED ได้อีกด้วย แล้วอย่าลืมช้อปอย่างชาญฉลาดได้รับเงินคืนเมื่อช้อปผ่าน ShopBack
และนี่คือเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพิธีบรมราชาภิเษก และวันฉัตรมงคล รวมทั้งหนังสือแนะนำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้ง 5 เล่มที่ ShopBack คิดว่าควรเก็บสะสมเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยอีกหนึ่งวันที่น่าจดจำ ใครอยากมีหนังสือดีไว้ในครอบครองรีบไปตามหากันได้เลยค่ะ

นางสาว เอสบี ช้อปทีไรได้เงินคืน เพราะใช้ ShopBack?
<p>นางสาว เอสบี ช้อปทีไรได้เงินคืน เพราะใช้ ShopBack?</p>

ช้อปกินเที่ยวแบบชาญฉลาด รีบคลิกลงทะเบียนฟรีที่ ShopBack เพื่อรับเงินคืนทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน ShopBack เพราะแค่คลิก ShopBack ก่อนช้อปปิ้งออนไลน์ ก็เท่ากับสะสมเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตัวเองแบบง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!

พูดคุยและรับข่าวสารเงินคืนให้คุณประหยัดได้มากขึ้นที่ www.facebook.com/ShopBackThailand

ส่วนใครอยากแชร์โปรเด็ด ดีลโดน แวะมาบอกกันที่ group ฉลาดเลือก ฉลาดช้อป ของ ShopBack กันได้นะจ๊ะ

Facebook Comments