งานยุ่งจนไม่มีเวลานอน หรืองานน้อยแต่ไม่รู้เวลาไปไหนหมด จัดชีวิตดีได้ด้วย “การแบ่งเวลา” รู้จักนาฬิกาชีวิต การนอนหลับที่ดี พัฒนาตัวเองได้ง่ายๆ แค่จัดเวลาเป็น