“แรงงานวันนี้ คือ ผลผลิตในวันข้างหน้า” บิดคำขวัญวันสำคัญมาใช้กับวันแรงงานแห่งชาติ หรือวันแรงงานสากล สักหน่อย เพราะอันที่จริง ผู้ใช้แรงงานทุกคน เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นำพาสังคมไปสู่วันข้างหน้า ไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าพ่อค้า กรรมกรก่อสร้าง หรือผู้บริหาร ก็ล้วนแต่ใช้แรงงานอย่างมีความหมายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ดังนั้นวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นวันแรงงาน เพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ แต่แรงงานในวันนี้กับแรงงานในอีก 20 ปีข้างหน้าจะแตกต่างกันไปมากแค่ไหน ShopBack มีอาชีพแปลกๆ ที่ (คาดว่า) โลกในอนาคตต้องมี หรือจะมีขึ้นจริงแน่นอนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งถ้าถึงเวลานั้น อาชีพแปลกๆ เหล่านี้ น่าจะเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะ มั่นคงมากเสียด้วย!

 • รู้ไว้แล้วดี เรื่องราวของ วันแรงงาน 

 1. วันแรงงาน มีจุดเริ่มต้นมาจากสหรัฐอเมริกา โดยสหภาพแรงงานเป็นผู้เสนอให้มีวันนี้ขึ้น โดยเน้นที่ผู้ใช้แรงงาน 8 ชม. ต่อวัน เพื่อส่งเสริมการจัดสรรเวลาการใช้ชีวิตที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อันประกอบด้วย การทำงาน 8 ชม. การทำกิจกรรมเพิ่มความบันเทิงให้ชีวิต 8 ชม. และการพักผ่อน 8 ชม.
 2. วันแรงงาน ของประเทศเริ่มต้น คือ วันจันทร์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี รัฐโอเรกอน เป็นรัฐแรกของสหรัฐฯ ที่ตั้งวันนี้เป็นวันหยุดราชการอย่างเป็นทางการ
 3. เหตุผลหนึ่งที่สหรัฐยึดวันจันทร์แรกของกันยายน เพราะยึดตามฤดูกาลตามธรรมชาติ คือเป็นวันสิ้นสุดฤดูร้อนอย่างไม่เป็นทางการ และยึดเอาตามตารางกิจกรรมช่วงปีของผู้คน โดยจะเป็นช่วงสิ้นสุดวันหยุดฤดูร้อน และเปิดภาคเรียนของนักเรียนในสหรัฐฯ
 4. แต่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก รวมถึง ไทย ยึดเอาวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงาน
 • อาชีพแปลกๆ ในวันนี้ คือ อาชีพรายได้ดีในวันข้างหน้า?!

เราอาจจะไม่เคยคิดว่าต้องหางานใหม่ทำ และการหางานใหม่ทำ หรือการเปลี่ยนแนวทางอาชีพก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย คำถามง่ายๆ ที่เราต้องถามตัวเองและตอบตัวเองให้ได้ เมื่อคิดเปลี่ยนงานหรือเจอโอกาสงานใหม่ที่น่าสนใจ คือ

 • ฉันจะทำได้ไหม ?
 • ฉันมีความสามารถเพียงพอหรือเปล่า ?
 • ฉันจะมีความสุขจากการทำงานนี้หรือไม่ ?
 • งานที่จะทำนี้มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง ?

อย่างไรก็ดี อนาคตเป็นสิ่งที่กะเกณฑ์แน่นอนไม่ได้ เพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การปกครองของแต่ละประเทศ งานหรือ อาชีพแปลกๆ ที่เราไม่อยากเชื่อว่า มันจะมีอยู่จริง หรือจะกลายเป็น งาน ที่ ได้ เงิน เยอะ มหาศาลในวันข้างหน้า และเราควรเรียนวิชาหรือสาขาในมหาวิทยาลัยอะไร เพื่อต่อยอดไปสู่อาชีพแปลกๆ เหล่านี้ได้

อาชีพที่ได้เงินเยอะ มั่นคง งาน ที่ ได้ เงิน เยอะ อาชีพแปลก อาชีพแปลกๆ

ShopBack Tips : การเรียนเดี๋ยวนี้ ไม่จำกัดในห้องเรียนอีกต่อไป เราสามารถเรียนจากบ้าน ที่ทำงาน หรือแม้แต่สวนสาธารณะข้างทางก็ได้ ขอแค่มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน กับคอร์สออนไลน์ดีๆ ที่หาซื้อได้ที่ Coursera ผ่าน ShopBack รับเงินคืนสูงสุด 40% ของค่าเรียนเลยนะ

อาชีพแปลกๆ ที่โลกอนาคตต้องการ

1. เกษตรกรสวนแนวตั้ง

ทุกวันนี้ หลายเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว มีการทำสวน ปลูกพืชผักกันตามที่ว่างบนตึกสูง หรือแม้แต่ทำฟาร์มเลี้ยงผึ้งกันเป็นจำนวนมาก (อย่างหลังนี่เพื่ออนุรักษ์จำนวนผึ้ง เพื่อให้พืชพรรณบนโลกสามารถขยายพันธ์ุได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดแคลน)

โดยการเกิดของสวนแนวตั้งมีเหตุหลากหลายอย่าง แต่สำคัญคือ พื้นที่ว่างบนโลกนี้เริ่มลดน้อยลง เนื่องจากประชากรบนโลกมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า ประชากรของโลกจะพุ่งสูงถึง 9,100 ล้านคนภายในปี 2050 หรืออีกประมาณแค่ 31 ปี ข้างหน้านี้เอง คนส่วนใหญ่แน่นอนว่าอยู่ทันเจอตัวเลขนี้แน่ๆ

ด้วยเหตุนี้เอง สวนแนวตั้งจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งสวนแนวตั้งมีความแตกต่างจากสวนบนที่ราบทั่วไปหลายประการ อาทิ สภาพภูมิอากาศ การชลประทาน ฯลฯ รวมถึงในอนาคตอาจมีการต่อยอดไปสู่การเลี้ยงสัตว์ด้วย จึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิชาเกษตรกรรมด้านนี้โดยเฉพาะ

วิชาเพื่ออาชีพนี้ : เกษตรกรรม, วิศวกรรมเกษตร

อาชีพที่ได้เงินเยอะ มั่นคง งาน ที่ ได้ เงิน เยอะ อาชีพแปลก อาชีพแปลกๆ

2. ที่ปรึกษาเพื่อการุณยฆาต

ช่วงที่ผ่านมา มีข่าวการขอจบชีวิตของตัวเองมากมาย ทั้งชาวต่างชาติและคนไทย จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก การุณยฆาต คือ ชื่อเรียกอย่างไพเราะของการทำให้บุคคลนั้นตายโดยเจตนาของตัวเขาเอง หรือการงดเว้นการรักษาเพื่อให้บุคคลที่เจ็บป่วยหมดชีวิตอย่างสงบ

ซึ่งแม้ทุกวันนี้ ทางการไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการทำการุณยฆาตให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย แต่แนวโน้มการขอจบชีวิตตัวเองอาจมีมากขึ้นในอนาคตด้วยหลายปัจจัย เช่น อายุขัยของบุคคลที่ยืนยาวเนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ช่วยดูแลรักษาร่างกายของบุคคลไว้เป็นอย่างดี หรือความเจ็บป่วยร้ายแรงที่รักษาไม่หายขาดแต่ก็ไม่ตายสักที อาจทำให้นั้นขอเลือกที่จะตายแทนที่จะอยู่

อาชีพผู้ให้คำปรึกษาหรือวินิจฉัยความเหมาะสมการทำการุณยฆาตโดยเฉพาะอาจจะเริ่มมีความจำเป็นที่ควรจัดให้เป็นแพทย์เฉพาะทางชัดเจนด้านนี้ หรือควรมีมากขึ้น

วิชาเพื่ออาชีพนี้ : จิตวิทยา

อาชีพที่ได้เงินเยอะ มั่นคง งาน ที่ ได้ เงิน เยอะ อาชีพแปลก อาชีพแปลกๆ

3.  เจ้าหน้าที่จัดการขยะข้อมูล

มนุษย์เป็นเหมือนสัตว์หลายๆ ประเภทบนโลกใบนี้ ที่มีนิสัยชอบเก็บข้าวของ ชอบเก็บสมบัติ แม้ว่าระยะหลัง ข้าวของต่างๆ อาจจะถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลแล้ว เช่น ภาพยนตร์ เพลง หนังสือ ฯลฯ แต่การจัดเก็บข้าวของหรือข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลก็ใช่ว่าจะปลอดภัย

จึงคาดการณ์ว่าในอนาคต ผู้คนอาจจะต้องการผู้ช่วยส่วนตัวช่วยจัดการระบบเก็บข้อมูล cloud ของแต่ละคน อะไรที่จำเป็น อะไรที่ควรเก็บทิ้ง หากเก็บไว้ ควรจะให้อยู่ในรูปแบบไหน และผู้ช่วยยังคอยดูแลเรื่องการจารกรรมข้อมูลให้เราได้ด้วย

วิชาเพื่ออาชีพนี้ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เลขานุการที่มีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี

ShopBack Tips : วิศวกรรมศาสตร์ คล้ายคลึงกับวิทยาศาสตร์ที่มีขอบข่ายกว้างขวางจนสามารถแตกแยกย่อยลงมาได้หลายสาขาย่อย โดยประวัติศาสตร์แล้ว วิศวกรรมสาขาหลักๆ แบ่งได้ดังนี้ วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ออกแบบอากาศยาน อวกาศยาน และสิ่งที่เกี่ยวข้อง, วิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบระบบเชิงกายภาพหรือกลศาสตร์ ตัวอย่างเช่น เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบกันกระเทือน, วิศวกรรเคมี ใช้หลักการทางเคมีในกระบวนการผลิตเคมีอุตสาหกรรม รวมไปถึงการค้นคว้าวิจัยเชื้อเพลิงและวัสดุจำเพาะใหม่ๆ, วิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และวิศวกรรมโยธา ออกแบบและก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น รางรถไฟ ถนนหนทาง สะพาน ตึกและอาคารบ้านเรือน แต่ถ้าอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆ ไปไว้ที่บ้าน ดูโปรโมชั่น Power Buy ผ่าน ShopBack ได้เลย ช้อปที่นี่ได้เงินคืนด้วย

4. นักวิเคราะห์เมืองไซเบอร์

เมืองใหญ่ๆ ของโลก เริ่มปรับตัวเองสู่การเป็นเมืองที่ใช้เครื่องจักรกลเข้ามาขับเคลื่อนเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในเมืองมากขึ้น เมืองเหล่านี้จะเหมือนมีข้อมูลไหลผ่านตลอดเวลา ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลการใช้ชีวิตของผู้คนในเมือง ซึ่งเก็บจากการดำเนินชีวิตของผู้คน กินอะไร เดินทางไปไหน ใช้อะไรทิ้งอะไรบ้าง และแม้จะใช้หุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วย แต่แนวโน้มความจำเป็นใช้มนุษย์ร่วมตัดสินใจก็ยังมีอยู่

วิชาเพื่ออาชีพนี้ : วิศวกรรมสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา ฯลฯ

5. เจ้าหน้าที่ร้านค้าผ่านโฮโลแกรม

ในอนาคต การซื้อขายของเกือบทั้งหมดจะกระทำผ่านออนไลน์ ร้านค้าส่วนใหญ่อาจไม่มีหน้าร้านเลย มีแค่โกดัง หรือมีหน้าร้านใหญ่แห่งเดียว ประมาณสำนักงานใหญ่ อาชีพแปลกๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้คือ งานเจ้าหน้าที่ร้านค้าผ่านโฮโลแกรม

วิธีการคือ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อของ อาจจะเริ่มจากการติดต่อหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ลูกค้าก็จะเชื่อมต่อการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของร้านผ่านอุปกรณ์การมองภาพและการพูดคุยสวมศีรษะ จากนั้นเจ้าหน้าที่ของร้านก็จะพาลูกค้าเดินชมคลังสินค้าเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ลูกค้าต้องการ วิธีนี้ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและได้สินค้ามาครอง แบบไม่ต้องออกจากบ้าน หรือลุกออกจากเก้าอี้เลยด้วย

วิชาเพื่ออาชีพนี้ : เรียนจบสาขาอะไรก็ได้ ขอแค่มีใจรักงานบริการและชอบเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็พอ

อาชีพที่ได้เงินเยอะ มั่นคง งาน ที่ ได้ เงิน เยอะ อาชีพแปลก อาชีพแปลกๆ

ShopBack Tips : รู้รึเปล่าว่า ShopBack เป็นแอพพลิเคชั่นที่เกิดขึ้นมาเพื่ออนาคตจริงๆ เพื่อรองรับการซื้อขายบนโลกออนไลน์ที่มีมากขึ้นๆ ทุกขณะ ผู้ใช้ ShopBack จะได้รับเงินคืนจากการซื้อของทุกครั้ง และโปรโมชั่นดีๆ เช่นล่าสุด ลูกค้าใหม่ของ ShopBack รับฟรีเงินคืน 250บาท เมื่อใช้ ShopBack ครบ 2 ครั้ง เพียงแค่ลูกค้าทำการซื้อสินค้าภายใน 30วัน หลังจากสมัครสมาชิก เงินคืนก็จะถูกเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ ภายใน 7 วัน หลังจากใช้ ShopBack ครบ 2 ครั้ง เงินคืนจะถูกอนุมัติภายใน 30 - 100 วัน แล้วแต่ระยะเวลาของแต่ละร้านค้า สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นเงินสดได้ เมื่อสะสมเงินคืนอนุมัติครบ 100 บาท (เงินคืนนี้ต้องไม่รวมเงินโบนัส) อ๋อ! รีบใช้หน่อยนะ เพราะโปรโมชั่นดีๆ มีถึง 31 พ.ค. นี้เท่านั้น!
โอโห! คณะหรือวิชาหลักที่ลงเรียนอยู่หรือเรียนจบมาแล้วของเพื่อนๆ ตรงกับ อาชีพแปลกๆ ที่ ShopBack นำเสนอกันบ้างไหมคะ แต่ถึงจะไม่ตรง แต่อย่าลืมว่า เราสามารถเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ ได้ตลอด ไม่ว่าจะผ่านการอ่านหนังสือ การออกไปใช้ชีวิต หรือการเรียนคอร์สออนไลน์อยู่กับบ้าน ขอแค่มีใจ อะไรก็ทำได้นะ!

ที่มาอ้างอิง :

 • theundercoverrecruiter.com
 • reed.co.uk
นางสาว เอสบี ช้อปทีไรได้เงินคืน เพราะใช้ ShopBack?
<p>นางสาว เอสบี ช้อปทีไรได้เงินคืน เพราะใช้ ShopBack?</p>

ช้อปกินเที่ยวแบบชาญฉลาด รีบคลิกลงทะเบียนฟรีที่ ShopBack เพื่อรับเงินคืนทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน ShopBack เพราะแค่คลิก ShopBack ก่อนช้อปปิ้งออนไลน์ ก็เท่ากับสะสมเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตัวเองแบบง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!

พูดคุยและรับข่าวสารเงินคืนให้คุณประหยัดได้มากขึ้นที่ www.facebook.com/ShopBackThailand

ส่วนใครอยากแชร์โปรเด็ด ดีลโดน แวะมาบอกกันที่ group ฉลาดเลือก ฉลาดช้อป ของ ShopBack กันได้นะจ๊ะ

Facebook Comments