อีกไม่นานก็ใกล้จะถึงวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราต้องให้ความสำคัญนั่นคือวันวิสาขบูชา โดยทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งในปีนี้ก็คือวันที่ 6 พฤษภาคมนั่นเองจ้า และสำหรับหนุ่มสาวชาวพุทธที่ยังไม่รู้ว่าวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ต้องทำอะไรบ้าง แล้วแท้จริงนั้นวันวิสาขบูชาหมายถึงอะไร ควรปฏิบัติตัวแบบไหนดี วันนี้ ShopBack Blog นำความรู้ดีๆ มาฝากทุกคนกัน

คลิกสมัครใช้ ShopBack          รับข่าวสารเงินคืน          แชร์โปร เก็บดีล

วันวิสาขบูชาหมายถึงอะไร สำคัญอย่างไรสำหรับชาวพุทธกันนะ?

วิสาขบูชา คือ, วันวิสาขบูชาหมายถึง

Image Credit : flickr/Colm Britton

วันวิสาขบูชา คือวันสำคัญมากๆ ในทางพุทธศาสนา เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญมากเกิดขึ้นทั้งหมด 3 เหตุการณ์ด้วยกันนั่นคือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ซึ่งวันวิสาขบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ย่อมาจากคำว่าวิสาขปุรณมีบูชา ชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกจะถือวันนี้เป็นวันหยุดที่สำคัญและทำบุญ เข้าวัด มีการทำพิธีทางศาสนา เช่น ประเทศอินเดียจะมีการทำพิธีพุทธชยันตี มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ส่วนประเทศไทยเองก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดทางราชการ โดยชาวพุทธไทยจะมีการตักบาตร ทำสังฆทาน เข้าวัด ฟังเทศน์ เวียนเทียน เป็นต้น

ShopBack Tips : สำหรับใครที่อยากเตรียมของทำบุญ แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลา เดี๋ยวนี้ก็มีหลายที่ที่จัดเซ็ตทำบุญเอาไว้ให้คุณแบบสวยงาม สะดวกและรวดเร็วด้วย เช่น แบรนด์ Boon by Boonruksa ที่จัดชุดทำบุญเพื่อคนรุ่นใหม่ เก๋ไก๋ไม่ใช่เล่น หรือใครอยากจัดชุดสังฆทานเองก็ไปช้อปข้าวสารอาหารแห้งได้ที่ Shopee มีทุกอย่างที่คุณต้องการ ประหยัดได้มากกว่าเมื่อช้อปผ่าน ShopBack

ช้อป Shopee ผ่าน ShopBack คลิกที่นี่!

ย้อนเหตุการณ์สำคัญของวันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา คือ, วันวิสาขบูชาหมายถึง

Image Credit : dhammathai.org

หลังจากรู้ว่าวันวิสาขบูชาหมายถึงอะไร สำคัญอย่างไรแล้ว เรามาย้อนอดีตไปเมื่อ 2,500 กว่าปีกันดีกว่า โดยย้อนกลับมาในดินแดนชมพูทวีป เมื่อ 80 ปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันสำคัญมากเพราะเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ พระราชอุทยานลุมพินีวัน จากนั้น 45 ปีก่อนพุทธศักราช ตอนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ 35 พรรษา พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์

และก่อนพุทธศักราช 1 ปี ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้ 80 พรรษา พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานใต้ร่มสาลพฤกษ์ ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ทั้ง 3 เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นวันเดียวกันนั่นคือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ชาวพุทธจึงได้ยึดถือวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญเพื่อน้อมรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลักธรรมคำสอนที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา คือ?

วิสาขบูชา คือ, วันวิสาขบูชาหมายถึง

เมื่อชาวพุทธอย่างเราได้รู้ว่าวันวิสาขบูชาหมายถึงอะไรแล้ว อีกอย่างที่ควรรู้คือการปฏิบัติตัวในวันนี้และมีหลักธรรมอะไรบ้างที่ต้องยึดถือ

 • หลักธรรม 1 : ความกตัญญู

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเรื่องดีงามที่เราชาวพุทธควรยึดถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ไม่เพียงแค่ในวันวิสาขบูชาเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กตัญญูต่อครูอาจารย์และในศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าถือเป็นบุพการีต่อพุทธศาสนิกชน ฉะนั้น ในวันวิสาขบูชา จึงควรทำความดี เข้าวัด ทำบุญ ทำนุบำรุงศาสนา เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • หลักธรรม 2 : อริยสัจ 4

หลักธรรมข้อนี้มีความสำคัญมากต่อชีวิต เป็นความจริงอันประเสริฐซึ่งเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประกอบไปด้วย ทุกข์ (ความทุกข์ที่มนุษย์ต้องเผชิญ) สมุทัย (สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์) นิโรธ (การแก้ปัญหา) มรรค (การปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์) หากเราเรียนรู้หลักธรรมข้อนี้และนำไปปฏิบัติจะช่วยให้เราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้

 • หลักธรรม 3 : ไม่ประมาท

ความไม่ประมาทคือธรรมะที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา นั่นคือการสอนให้เรารู้จักตั้งอยู่ในสติ มีสติทุกย่างก้าวของชีวิตไม่ว่าจะทำอะไร นอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้ทันการเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจ ที่สำคัญยังช่วยให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ลุล่วง เพราะมีสติ รู้ว่าเราเป็นใคร มีหน้าที่อะไร ต้องทำอะไร

ShopBack Tips : หลักธรรมข้อที่ว่าด้วยไม่ประมาทนั้นตรงกับชีวิตของเราทุกคนในช่วงไวรัสระบาดมาก และการทำบุญในช่วงนี้ก็ไม่ควรประมาทเช่นกัน ถ้าใครจะไปทำบุญที่วัดก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมทั้งหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงพยายามเว้นระยะห่างจากผู้อื่น รีบไปรีบกลับ ทำความสะอาดร่างกายให้ดี ไม่เอามือจับใบหน้า หลังทำบุญก็ไม่ควรแวะกินข้าวระหว่างทาง ลองสั่งอาหารจาก foodpanda ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเมื่อคุณเดลิเวอรี่ แถมสั่งผ่าน ShopBack ประหยัดได้อีก!

สั่ง foodpanda ผ่าน ShopBack คลิกที่นี่!

ชาวพุทธควรทำอะไรบ้างในวันนี้?

วิสาขบูชา คือ, วันวิสาขบูชาหมายถึง

วันวิสาขบูชาหมายถึงวันที่ชาวพุทธควรทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ลองมาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราชาวพุทธควรให้ความสำคัญกันบ้าง

 1. ทำบุญ ตักบาตร

ในวันวิสาขบูชา ชาวพุทธควรตื่นแต่เช้าเพื่อมาเตรียมของทำบุญและตักบาตร เมื่อตักบาตรเสร็จแล้วอย่าลืมกรวดน้ำให้ญาติที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรด้วย

 1. ทำจิตใจให้ผ่องใส

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราทุกคนควรทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่คิดร้าย ปองร้าย แต่ให้คิดดี ทำดี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเรา

 1. ทำความสะอาดบ้าน

นอกเหนือจากการทำจิตใจให้สงบ ผ่องใสแล้ว การทำความสะอาดบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่ทำงานก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราควรทำในวันวิสาขบูชา เพื่อทำให้บ้านน่าอยู่ ขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ

 1. เข้าวัด ปฏิบัติธรรม

หากมีเวลา ให้คุณทำของคาว ของหวานเพื่อไปถวายภัตตาหารที่วัด จากนั้นก็ปฏิบัติธรรม โดยทางวัดจะมีการจัดพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้ฟังกัน

 1. เวียนเทียน

ในช่วงเย็น ในแต่ละวัดจะมีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบโบสถ์เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย โดยคุณต้องตั้งจิตให้สงบและสวดอิติปิโส เดินวนรอบโบสถ์ 3 รอบด้วยกัน

ShopBack Tips : อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับชาวพุทธนั่นคือการไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัดมากมายให้คุณได้ตระเวนไหว้จนครบแถมยังสามารถแวะเที่ยว แวะกินอาหารอร่อยๆ ตามซอกซอยได้อีกด้วย แต่ช่วงนี้อาจจะต้องงดไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสจะดีขึ้น ส่วนใครที่อยากหาเสื้อผ้าสีขาวเอาไว้นุ่งช่วงทำบุญ ก็ไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่ Robinson มีแบรนด์ที่น่าสนใจเพียบ แถมประหยัดได้มากกว่าเมื่อช้อปผ่าน ShopBack

ช้อป Robinson ผ่าน ShopBack คลิกที่นี่!

วันวิสาขบูชาของแต่ละภาค

วิสาขบูชา คือ, วันวิสาขบูชาหมายถึง

แต่ละภาคก็มีการจัดงานทางพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป เช่น งานวันออกพรรษา ที่จัดให้พุทธศาสนิกชนแต่ละภาคได้ทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ ส่วนวันวิสาขบูชาของแต่ละภาคเป็นอย่างไรบ้าง ตามเราไปดูกัน

 • ภาคเหนือ

สำหรับวันวิสาขบูชาของชาวล้านนาจะเรียกว่า วิสาขปูชา ชาวเหนือจะมีการตื่นแต่เช้าเข้าวัดทำบุญตักบาตร มีการพาผู้เฒ่าผู้แก่ของแต่ละบ้านเดินทางไปทำบุญที่วัด แต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดกิจกรรม เช่น ปีที่แล้วจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูปที่หน้าห้างเมญ่า ทางด้านจังหวัดพะเยามีประเพณีที่สวยงามมากนั่นคือเวียนเทียนกลางน้ำ

 • ภาคอีสาน

ภาคอีสานเป็นอีกภาคที่ให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญที่วัด การกราบไหว้บูชาพระธาตุ เช่นที่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันวิสาขบูชานั่นคืองานบุญบั้งไฟที่จังหวัดยโสธร

 • ภาคกลาง

กิจกรรมสำหรับภาคกลางในช่วงวันวิสาขบูชาจะเป็นการทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดอ่างทองมีการจัดพิธีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์และเวียนเทียน จังหวัดอยุธยาก็มีพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากที่วัดใหญ่ชัยมงคลทุกปี

 • ภาคใต้

ปิดท้ายกันที่ภาคใต้ นอกเหนือจากที่ชาวพุทธจะร่วมกันทำบุญ ตักบาตรในวันนี้แล้วยังมีประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวนครศรีธรรมราช นั่นคือ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งจะจัดขึ้น 2 วันสำคัญคือวันวิสาขบูชาและวัดมาฆบูชา นอกจากนี้ที่วัดเมืองยะลา จังหวัดยะลา ยังมีการจัดพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์และจัดเวียนเทียนท่ามกลางพุทธศาสนิกชนมากมาย

วิสาขบูชา คือ, วันวิสาขบูชาหมายถึง

เพียงเท่านี้เพื่อนๆ ชาว ShopBack Blog ก็คงจะพอรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันวิสาขบูชาหมายถึงอะไร ต้องทำอะไรในวันนี้บ้างเพื่อที่จะได้บุญหนุนนำชีวิตให้มีแต่ความสุข เพียงแค่คุณมีใจอยากทำความดี อยากทำประโยชน์เพื่อสังคม ไม่เบียดเบียนใคร เราว่าคุณก็กลายเป็นพุทธศาสนิกชนที่น่ารักแล้วหล่ะ!

 

ที่มาอ้างอิง : dhammathai.org, dra.go.th

Facebook Comments