จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยของเราคงมีเพื่อนๆ หลายคนได้รับผลกระทบทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและการทำงาน บางคนอาจต้อง Work from home บางคนก็ต้องพักงานหรือรับเงินเดือนครึ่งเดียว ส่วนบางคนอาจถูกนายจ้างใช้โอกาสนี้ในการเลิกจ้าง กลายเป็นคนตกงานในชั่วข้ามคืน แต่อย่าเพิ่งจิตตกกันนะคะ เพราะเรามีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคมเพื่อมาเป็นเงินสำรองในเวลาฉุกเฉินอยู่นะ ShopBack Blog รวมมาให้แล้วว่าตกงาน ประกันสังคมให้อะไรเราบ้าง พร้อมวิธีการรับสิทธิ์แบบเข้าใจง่าย ทำตามได้แบบ Step by Step ค่ะ

คลิกสมัครใช้ ShopBack          รับข่าวสารเงินคืน          แชร์โปร เก็บดีล

ตกงาน ประกันสังคมชดเชยอะไรบ้าง?

เงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคม, ตกงาน ประกันสังคม

 1. สิทธิประโยชน์เงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคมที่เราจะได้รับ

กรณีว่างงาน

เงินชดเชยที่ได้รับ

เงื่อนไข

ตัวอย่าง

กรณีถูกเลิกจ้าง

ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง

ได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 180 วันต่อปี

ค่าจ้างเฉลี่ยที่นำมาคำนวณไม่เกิน 15,000 บาท

นางสาว A ได้รับเงินเดือน 17,500 บาท หากตกงาน ประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ 7,500 บาทต่อเดือนเท่านั้น เพราะค่าจ้างเฉลี่ยที่นำมาคำนวณเงินชดเชยจะไม่เกิน 15,000 บาท ถึงจะเงินเดือนสูงกว่านี้ก็จะได้รับ 7,500 บาท

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง

ได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 90 วันต่อไป

ค่าจ้างเฉลี่ยที่นำมาคำนวณไม่เกิน 15,000 บาท นางสาว B ลาออกจากบริษัทด้วยตัวเองแล้วไปรับสิทธิ์ว่างงานจากประกันสังคม นางสาว B จะได้รับเงินชดเชย 4,500 บาทต่อเดือน

กรณีถูกเลิกจ้างหลายครั้งใน 1 ปี

ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง

ได้รับเงินชดเชยการว่างงานแต่ละครั้งรวมกันไม่เกิน 180 วันต่อปี

ค่าจ้างเฉลี่ยที่นำมาคำนวณไม่เกิน 15,000 บาท นางสาว C ถูกเลิกจ้างจากบริษัทแรก ได้รับเงินชดเชยแล้ว 3 เดือน (90 วัน) จากนั้นได้งานใหม่แต่ก็ถูกเลิกจ้างอีกครั้งภายในปีเดียวกัน เงินชดเชยในครั้งที่สองจะได้รับเพียง 3 เดือน (90 วัน) ไม่ได้รับ 6 เดือนหรือ 180 วันตามปกติ เพราะนางสาว C ได้รับเงินชดเชยจากการถูกเลิกจ้างครั้งแรกมาแล้วเป็นระยะเวลา 90 วันนั่นเอง

 

 1. ว่างงาน ตกงาน ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลได้หรือไม่ ?

คำถามนี้คงเป็นความกังวลใจของใครหลายคนว่าหากเราตกงาน ว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง จะยังสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้หรือไม่ คำตอบก็คือยังสามารถใช้สิทธิได้เหมือนเดิมเป็นระยะเวลา  6 เดือนหลังจากว่างงานค่ะ โดยสิทธิรักษาพยาบาลจะยังครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วยทั่วไป (รวมการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19) กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีเสียชีวิตด้วย

แต่ถ้าหลังจาก 6 เดือนเรายังไม่สามารถหางานใหม่เพื่อส่งเงินประกันสังคมผ่านบริษัท ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ 40 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้วยตัวเองได้เลย ก็จะทำให้สามารถใช้สิทธิต่างๆ ต่อไปได้แม้จะยังไม่ได้งานค่ะ

 1. ใครมีสิทธิ์รับเงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคมบ้าง ? 

 • ต้องเป็นคนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
 • ต้องว่างงาน 8 วันขึ้นไป
 • ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานภายใน 30 วันนับจากวันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง
 • ต้องรายงานตัวเป็นผู้ว่างงานผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน เดือนละ 1 ครั้ง
 • ต้องเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพร้อมจะฝึกงานเมื่อมีตำแหน่งที่เหมาะสม
 • ต้องไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลิกจ้างเพราะทุจริตร้ายแรงหรือขาดงานเกินกว่า 7 วันโดยที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร

วิธีรับเงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคมแบบเข้าใจง่าย ทำตามได้ทันที

 1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน

เงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคม, ตกงาน ประกันสังคม

เงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคม, ตกงาน ประกันสังคม

เงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคม, ตกงาน ประกันสังคม

 

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ empui.doe.go.th
 • คลิก ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
 • อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นเลือก ยอมรับและเข้าใจ และคลิก ขั้นตอนต่อไป
 • กรอกรายละเอียดบัตรประชาชนตามที่ระบบกำหนด จากนั้นคลิกตรวจสอบข้อมูล
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว และบันทึกการลงทะเบียน
 1. พิมพ์หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานและวันที่นัดรายงานตัว ซึ่งเราจะต้องเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กรมการจัดหางานเพื่อมารายงานตัวตามวันที่ระบบกำหนด
 2. พิมพ์แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) หรือจะไปขอหนังสือคำร้องที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้
 3. นำแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารไปยื่นเรื่องขอรับเงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ใกล้บ้าน
 4. เมื่อทางสำนักงานประกันสังคมได้รับคำร้องขอเงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคมจากเรา เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและหากตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับเงิน สำนักงานประกันสังคมก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะ
ShopBack Tips : การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานสามารถทำได้ทั้งคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือจะไปใช้คอมพิวเตอร์ที่กรมการจัดหางานโดยตรงก็ได้ ส่วนใครไม่มีคอมพิวเตอร์ของตัวเองจะเข้าเว็บไซต์และลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ก็ได้เช่นกัน แต่อย่าลืมเลือกใช้เน็ตเร็ว แรงไว้ก่อน จะได้ลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานได้แบบไม่สะดุด ส่งข้อมูลได้ทันใจ เลือกโปรเน็ตแรงราคาถูกได้ที่ AIS Online Store อย่าลืมช้อปผ่าน ShopBack แบบประหยัดได้อีกเพราะได้เงินคืนด้วยนะคะ

ช้อป AIS Online Store ผ่าน ShopBack คลิกที่นี่!

How to ปรับตัว ปรับใจอย่างไรเมื่อตกงาน

 1. เติมพลังบวก

เงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคม, ตกงาน ประกันสังคม

เราอาจท้อแท้ หดหู่ หรือจิตตกเพราะความกังวลได้ แต่อย่าปล่อยให้อารมณ์ด้านลบมาบั่นทอนสุขภาพจิตมากเกินไป ลองปรับมุมมองของตัวเองใหม่ ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติเพื่อมองหาทางออกอย่างเป็นกลางที่สุด เพื่อให้เราสามารถก้าวต่อไปได้และแก้ปัญหาตรงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ลดความกังวล ไม่ฟุ้งซ่าน

ลองใช้วิธีง่ายๆ อย่างการเขียนบันทึกประจำวัน การออกไปพบปะผู้คนหรือสังคมใหม่ๆ หรือการหางานอดิเรกทำเพื่อลดความกังวลและความฟุ้งซ่าน หากจิตใจของเราผ่อนคลายและไม่วิตกกังวล เราก็จะสามารถมองเห็นภาพรวมของปัญหาได้ดีขึ้นและสามารถคิดหาวิธีแก้ไขได้ค่ะ

 1. เรียนรู้สิ่งใหม่และทำสิ่งที่อยาก (ลอง) ทำ

เงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคม, ตกงาน ประกันสังคม

ใช้เวลาที่ว่างงานในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเอง เช่น ลองฝึกทำอะไรที่อยากทำมานาน เรียนคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ  เข้าคอร์สเรียนออนไลน์ ฝึกออกกำลังกายทุกวัน ทำงานฝีมือ หรืออาจจะกลับบ้านไปพักผ่อนกับครอบครัว ไม่แน่นะคะเพื่อนๆ อาจค้นพบโอกาสใหม่ๆ จากการลองทำสิ่งเหล่านี้ก็ได้

ShopBack Tips : การลองกินอาหารใหม่ๆ แปลกๆ ที่เรายังไม่เคยกินก็เป็นหนึ่งในวิธีเติมความสุขและสร้างความรู้สึกดีให้กับชีวิตอีกทางหนึ่ง ลองท้าทายตัวเองด้วยการเลือกร้านอาหารที่เราไม่เคยสั่งและเลือกเมนูที่เราไม่เคยลองจาก foodpanda ส่งเดลิเวอรี่ถึงบ้านทันใจแถมได้เงินคืนเมื่อสั่งผ่าน ShopBack เป็นอีกตัวเลือกในการก้าวออกจาก Comfort zone และทำให้เรารู้สึกมีพลังบวกมากขึ้นจากการได้ลองอะไรที่ไม่เคยลองค่ะ

สั่ง foodpanda ผ่าน ShopBack คลิกที่นี่!

 1. ตั้งเป้าหมายใหม่ให้ชีวิต

เมื่อจิตใจเริ่มแข็งแรง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่และลองทำกิจกรรมหลายๆ อย่างแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการตั้งเป้าหมายใหม่ให้ชีวิต อาจเริ่มจากการมองหางานใหม่ ตั้งใจปรับตัวเองให้พร้อมสำหรับการสมัครงานอีกครั้ง เตรียมตัวตอบคำถามสัมภาษณ์งานแบบเป็นมืออาชีพและมั่นใจ จากนั้นจึงวางแผนระยะยาวว่าคุณอยากจะทำอะไรเพื่อความสุขของตัวคุณเอง

 1. หารายได้เสริมจากการทำงานพิเศษ

เงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคม, ตกงาน ประกันสังคม

ระหว่างที่อยู่ในช่วงหางานใหม่อาจลองหารายได้เสริมจากช่องทางต่างๆ ก่อนก็ได้ เช่น การขายของออนไลน์ที่เดี๋ยวนี้มีคอร์สเรียนขายของออนไลน์มาให้เราเลือกเรียนมากมาย ไม่เคยขายมาก่อนก็สามารถทำได้แบบมืออาชีพ หรือจะมองหางานเสริมออนไลน์ใกล้ตัวอื่นๆ เช่น ถ่ายรูปขาย รับจ้างวาดรูป ขายอาหารหรือขนมผ่านเฟซบุ๊ก ขายงานฝีมือ เป็นต้น ลองนำสิ่งที่เราถนัดมาทำเป็นอาชีพเสริมดูนะคะ

ShopBack Tips : ใครที่กำลังคิดอยากหารายได้เสริมแต่ยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็น ลองมองหาสิ่งที่คุณต้องการได้จาก Shopee เพราะมีร้านมากมาย ขายทุกอย่างที่คุณต้องการ ถ้าอยากได้ของถูกและประหยัดอย่าลืมเลือกซื้อช่วง Flash Sale และกดใช้คูปองลดราคากันด้วยนะ ที่สำคัญถ้าอยากประหยัดได้อีกต้องเลือกช้อปผ่าน ShopBack เพื่อรับเงินคืน ได้เงินสะสมเข้าบัญชีแบบคุ้มๆ

ช้อป Shopee ผ่าน ShopBack คลิกที่นี่!

 1. อย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำ

หากติดกับดักความเศร้าและความเครียด อย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือนะคะ อาจลองพูดคุยกับเพื่อนสนิท คนในครอบครัว หรือจะโทรหาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ก็ได้ การได้ฟังความเห็นหรือคำแนะนำจากคนอื่นจะทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆ และพบทางออกของปัญหาได้ค่ะ

ปัญหาถูกเลิกจ้างและการว่างงานเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองอย่างใครหลายคน แต่เมื่อมันเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือการตั้งสติให้พร้อมรับมือ การวางแผนเส้นทางต่อไปของอนาคต และที่สำคัญอย่าลืมสำรวจสิทธิ์รับเงินชดเชยเลิกจ้าง ประกันสังคมซึ่งเป็นสิทธิที่เราพึงมีเพื่อรับเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้จ่ายระหว่างหางานใหม่ ShopBack Blog หวังว่าบทความของเราวันนี้จะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ทุกคนนะคะ

 

ที่มาอ้างอิง : thebalancecareers.com, helpguide.org, sso.go.th, pobpad.com

Facebook Comments