ฤดูกาลท่องเที่ยวมาถึงอีกแล้ว วันนี้ ShopBack จะมาแนะนำสถานที่เที่ยวมรดกโลกของไทย ให้ทุกคนได้ไปตามรอยกัน มีทั้งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเลย

  • แหล่งมรดกโลก คืออะไร

แหล่งมรดกโลก หรือ World Heritage Site คือ พื้นที่หรือจุดหลักที่ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ

ShopBack Tips : ปี 2561 โลกของเรามีมรดกโลกทั้งสิ้น 1,092 แห่ง ใน 167 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 845 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 209 แห่ง และอีก 38 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท อยากท่องเที่ยวตามแหล่งมรดกโลก อย่าลืมจองที่พักล่วงหน้า เพื่อให้ได้ที่พักที่ถูกใจกับ Airbnb แถมได้เงินคืนหากจองผ่าน ShopBack อีกด้วย
ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถึง 5 แห่งเชียวนะ โดยแบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าแหล่งมรดกโลกของไทยมีที่ไหนบ้าง

5 ที่เที่ยวมรดกโลกของไทย และ 5 (ว่าที่) ที่เที่ยวไทยที่น่ามาเที่ยวก่อนดัง

  • แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

    1. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,810 ไร่ ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง เช่น พระราชวังหลวง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและการปกครองในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ ซึ่งเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา

นอกจากนี้ยังมี วิหารพระมงคลบพิตร ที่มีพระพุทธรูปบุทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง เช่น วัดพระราม วัดธรรมมิกราช วัดวรเชษฐาราม พระราชวังจันทร์เกษม วัดสุวรรณดาราราม เจดีย์พระศรีสุริโยทัย กำแพงและป้อมปราการกรุงเก่า (เกาะนอกเมือง) วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดพนัญเชิง หมู่บ้านโปรตุเกส หมู่บ้านญี่ปุ่น เพนียดคล้องช้าง และโบสถ์นักบุญยอเซฟ

ที่แห่งนี้ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกของไทย ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย ด้วยเหตุผลที่ว่า ที่นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

   2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร

เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร หมายถึงอุทยานประวัติศาสตร์ 3 แห่งอันได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า (เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า) อำเภอเมือง

อีกที่คือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีโบราณสถานทั้งหมด  283 แห่ง สำรวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง รวมทั้งสุสานวัดชมชื่น และเตาสังคโลกโบราณ

และที่สุดท้ายคือ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ไกลจากสุโขทัย เท่าใดนัก ลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมในอุทยานแห่งนี้เป็นศิลปะแบบเดียวกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กำแพงเพชรถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัยอีกด้วย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชรได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย เหตุผลที่สถานที่เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของไทยมี 2 ประการ คือ

  1. เป็นตัวแทนซึ่งแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันฉลาด
  2. เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

   3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

มรดกโลกของไทยที่ต่อไป ตั้งอยู่ที่เทศบาลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจะทำให้เราได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี 

ที่นี่เราจะเห็นวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิต และสร้างสังคม วัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน

เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

วัฒนธรรมบ้านเชียงครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่ง มีศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมาก โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ ภาชนะดินเผาสมัยต้น สมัยกลาง และสมัยปลาย นอกจากนี้ชาวบ้านเชียงยังนิยมทำเครื่องมือ เครื่องประดับจากสำริดอีกด้วย

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 16 เมื่อ พ.ศ. 2535 ที่แซนตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา เหตุผลที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะ ที่นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

  • แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

  1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง

เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

แหล่งมรดกโลกของไทยแห่งนี้ ประกอบด้วยสองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งกินพื้นที่ถึง 3 จังหวัด คือจังหวัดอุทัยธานี ตาก และกาญจนบุรี 

ที่นี่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน เป็นพื้นที่ป่าที่มนุษย์เข้าถึงได้น้อยที่สุด จึงรบกวนสิ่งมีชีวิตในนั้นได้น้อยที่สุดของประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ

  1. เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได
  2. เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา
  3. เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย

ใครที่อยากไปเที่ยวกาญจนบุรี มองหาที่เที่ยวกาญจนบุรีอยู่ ก็อย่าลืมจดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่- ห้วยขาแข้งไว้ในลิสต์ด้วยละ

ShopBack Tips : จังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมเยียนมากมาย เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ทั่วทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติ หรือเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นอกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้งแล้ว ที่เที่ยวกาญจนบุรียังมีอีกมากมาย เช่น น้ำตกไทรโยค และอำเภอสังขละบุรี จองที่พักในจังหวัดกาญจนบุรีกับ Agoda เพื่อรับดีลดีๆ มากมาย และเงินคืนจาก ShopBack นะคะ

   2. ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

เดินทางกันมาถึงแหล่งมรดกโลกของไทยที่ล่าสุดนั่นก็คือ ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์ อีก 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 3,874,863 ไร่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปางสีดา ทับลาน ตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงรัก ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 29 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้

เหตุผลที่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคือ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย

Blog-sign up

นอกจาก 5 สถานที่มรดกโลกของไทยที่กล่าวมาแล้ว ไทยยังมีอีกหลายสถานที่ ที่ยื่นขึ้นทะเบียนขอเป็นแหล่งมรดกโลก เราลองมาดูอีก 5 สถานที่เที่ยวของไทย ที่ได้รับขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (tentative list) เพื่อพิจารณาเตรียมเป็นมรดกโลกในอนาคต ที่น่าไปเที่ยวก่อนที่จะฮอตหลังจากขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้ว

  1. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า ป่าเขือน้ำ บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยได้ขึ้นบัญชีในปีพ.ศ. 2547

ที่อุทยานแห่งนี้ปรากฏร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แห่ง ยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี สืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง ซึ่งร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของ มนุษย์ได้เป็นอย่างดี

   2. กลุ่มป่าแก่งกระจาน

เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรี มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มป่าแก่งกระจานอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยได้ขึ้นบัญชีในปีพ.ศ. 2554

กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำจืดอีกด้วย ค่อนข้างอันตราย ดังนั้นถ้าจะมาท่องเที่ยวธรรมชาติลักษณะนี้ แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานก่อนเข้าสถานที่เพื่อความปลอดภัยนะคะ

ShopBack Tips : เที่ยวเมืองไทยช่วงหน้าร้อนแบบนี้ สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยคือแสงแดดที่รุนแรงของเมืองไทยนั่นเอง การตากแดดจัดเป็นเวลานานๆ นอกจากจะทำให้แสบผิว ผิวไหม้แล้ว อาจเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วย จะเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวให้ปลอดภัย อย่าลืมทาครีมกันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ที่สำคัญต้องเลือกครีมกันแดดที่สามารถป้องกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB เลือกครีมกันแดดดีๆ ได้ที่ Central อย่าลืมช้อปผ่าน ShopBack เพื่อรับเงินคืน

3. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

วัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยได้ขึ้นบัญชีในปีพ.ศ. 2555

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีประเพณีสำคัญ ที่ชื่อว่าประเพณีผ้าขึ้นธาตุ หมายถึง การนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนา ชาวนครได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินเพื่อซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับพันหลา จัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ ผ้าที่ขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เรียกว่า “ผ้าพระบฎ”

4. อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา

เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

เชียงใหม่ จังหวัดทางภาคเหนือของไทย  มีพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ นอกจากนี้เชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาวแห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติอีกด้วย ส่วนอนุสรณ์สถานแหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนาอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยได้ขึ้นบัญชีในปีพ.ศ. 2558

จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานรกรากของมนุษย์มาอย่างยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา มีภาษาท้องถิ่นเป็นของตัวเอง คือ คำเมือง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อปีพ.ศ. 2560

ซึ่งความเป็นมาและลักษณะท้องถิ่นของเชียงใหม่เหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดให้ใครๆ ก็อยากมาเที่ยวมาอยู่อาศัยในเชียงใหม่ ก็ช่างน่าอยู่ขนาดนี้ ใครจะไม่อยากมา 

5. พระธาตุพนม และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยพระธาตุพนม และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยได้ขึ้นบัญชีในปีพ.ศ. 2560

องค์พระธาตุของที่นี่มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 และในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนมด้วย โดยตลอดทั้งปีนี้ เที่ยวอีสานสนุกกว่าเดิม เมื่อจองกินจองเที่ยวผ่าน ShopBack ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบิน ที่พัก หรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภาคอีสาน ได้เงินคืนจาก ShopBack สูงสุดถึง 25% และรับเงินคืนเพิ่มอีก 100 บาท และยังมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ ติดตามกันให้ดีนะคะ

bipolar disorder คือ ธรรมชาติ เที่ยวกาญจนบุรี ที่เที่ยวกาญจนบุรี แหล่งมรดกโลกของไทย มรดกโลกของไทย

และนี่คือที่เที่ยวมรดกโลกของไทย และที่ที่มีโอกาสได้เป็นมรดกโลกของไทยในอนาคต เห็นมั้ยว่าเมืองไทยมีที่เที่ยวดีๆมากมาย รู้อย่างงี้แล้ว อย่าลืมออกไปเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆ นะ

ช้อปกินเที่ยวแบบชาญฉลาด รีบคลิกลงทะเบียนฟรีที่ ShopBack เพื่อรับเงินคืนทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน ShopBack เพราะแค่คลิก ShopBack ก่อนช้อปปิ้งออนไลน์ ก็เท่ากับสะสมเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตัวเองแบบง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!

พูดคุยและรับข่าวสารเงินคืนให้คุณประหยัดได้มากขึ้นที่ www.facebook.com/ShopBackThailand

ส่วนใครอยากแชร์โปรเด็ด ดีลโดน แวะมาบอกกันที่ group ฉลาดเลือก ฉลาดช้อป ของ ShopBack กันได้นะจ๊ะ

Facebook Comments