เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 27 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2561
  2. คุณลูกค้าทุกท่านจะได้รับเงินคืนเพิ่มพิเศษเป็น 8% เมื่อจองห้องพักจาก Agoda ในช่วงเวลาแคมเปญ โดยเงินคืนจะอัพเดทใน 48 ชั่วโมงหลังจองเรียบร้อย
  3. รับเงินโบนัสพิเศษเพิ่มอีก 60 บาท เมื่อจองห้องพักจาก Agoda ผ่าน ShopBack "Cashback Buddy" Extension เป็นครั้งแรก
  4. สำหรับเงินโบนัส 60 บาท จะอัพเดทภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกเงินคืนสำหรับผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการจอง