เงื่อนไขและข้อตกลง

  1. คุณลูกค้าต้องทำการสั่งซื้อสินค้าของร้าน Dentiste ผ่าน ShopBack จากหน้า https://www.shopback.co.th/dentiste เท่านั้น
  2. สำหรับการซื้อภายในวันที่ 14-30 มิถุนายน 2561
  3. คุณจะได้รับเงินคืนตามปกติ ในบัญชี ShopBack ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการซื้อ
  4. คุณจะได้รับเงินคืนพิเศษ 100 บาท ในบัญชี ShopBack หลังจบแคมเปญ (หลัง 30 มิ.ย.)
  5. คุณลูกค้าทุกท่านมีสิทธิ์ใช้งานได้ โดยขอสงวนสิทธิ์การรับเงินคืนพิเศษ 100 บาท 1 สิทธิ์/ท่าน
  6. ขอสงวนสิทธิ์การให้เงินคืนกับผู้ที่ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกสินค้าภายหลังการซื้อ
  7. โค้ดส่วนลด DENTISTESB50 สามารถใช้ได้กับสินค้า Dentiste ทุกชนิด (บน Official store เท่านั้น) 
  8. โค้ดมีจำนวนจำกัดเพียง 200 โค้ดเท่านั้น


ฮอท
HIGHLIGHTS
RAF SPCB
CashBack Buddy