✈️ จองเที่ยวบิน คลิกเลย! 

🔥ตัวอย่างเที่ยวบินยอดนิยม🔥

(สามารถจองเที่ยวบินนอกเหนือจากนี้ได้)


เที่ยวบินในประเทศ ✈️

เชียงใหม่
เชียงใหม่
770 บาท
870 บาท
รับเงินคืน 100 บาท
ภูเก็ต
ภูเก็ต
860 บาท
960 บาท
รับเงินคืน 100 บาท
ขอนแก่น
ขอนแก่น
595 บาท
695 บาท
รับเงินคืน 100 บาท
อุดรธานี
อุดรธานี
650 บาท
750 บาท
รับเงินคืน 100 บาท

เที่ยวบินระหว่างประเทศ ✈️

โตเกียว
โตเกียว
3,755 บาท
3,855 บาท
รับเงินคืน 100 บาท
โซล
โซล
3,373 บาท
3,473 บาท
รับเงินคืน 100 บาท
ฮานอย
ฮานอย
1,315 บาท
1,415 บาท
รับเงินคืน 100 บาท
ปักกิ่ง
ปักกิ่ง
3,750 บาท
3,850 บาท
รับเงินคืน 100 บาท

เงื่อนไขและข้อตกลง


  1. จำนวนเงินคืนพิเศษจะไม่แสดงผลทันทีหลังจากทำการซื้อสินค้า จำนวนเงินคืนที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 14 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. เฉพาะการสั่งจองผ่านหน้าแคมเปญนี้ https://www.shopback.co.th/flight-100 ในวันที่ 25 ม.ค. 2563 เท่านั้น โดยร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ Trip.com 
  3. ShopBack จะให้เงินคืนเฉพาะราคาเที่ยวบินท่านั้น โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียม
  4. ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากการจองดังกล่าวไม่สมบูรณ์ มีการยกเลิก (cancel) หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆในการจอง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า
  5. การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น เช่น บัตรเครดิต, ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, การซื้อบัตรของขวัญ จะไม่ได้รับเงินคืน
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ราคาเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ร้านค้า ทำให้ราคาอาจจะไม่ตรงกับหน้าเว็บ ShopBack ทั้งนี้ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะได้รับเงินคืนโดยคำนวณจากราคาที่ท่านจ่ายกับร้านค้า (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)เช็ควันหยุดแล้วจองเที่ยวเลย 🏨✈️🏝️