✈️ จองเที่ยวบิน คลิกเลย! 

🔥ตัวอย่างเที่ยวบินยอดนิยม🔥

(สามารถจองเที่ยวบินนอกเหนือจากนี้ได้)


เที่ยวบินในประเทศ ✈️ ลูกค้าใหม่รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท

เชียงใหม่
เชียงใหม่
570 บาท
870 บาท
รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท
ขอนแก่น
ขอนแก่น
395 บาท
695 บาท
รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท
ภูเก็ต
ภูเก็ต
660 บาท
960 บาท
รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท
อุดรธานี
อุดรธานี
450 บาท
750 บาท
รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท

เที่ยวบินระหว่างประเทศ ✈️ ลูกค้าใหม่รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท

โตเกียว
โตเกียว
3,555 บาท
3,855 บาท
รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท
ปักกิ่ง
ปักกิ่ง
3,550 บาท
3,850 บาท
รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท
ฮานอย
ฮานอย
1,115 บาท
1,415 บาท
รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท
โซล
โซล
3,173 บาท
3,473 บาท
รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท

หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ราคาที่เสนออาจมีการปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

* ลูกค้าใหม่รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท ลูกค้าปัจจุบันรับเงินคืนสูงสุด 100 บาทเงื่อนไขและข้อตกลง


1.จำนวนเงินคืนพิเศษจะไม่แสดงผลทันทีหลังจากทำการซื้อสินค้า จำนวนเงินคืนที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 14 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.เฉพาะการสั่งจองผ่านหน้าแคมเปญนี้ https://www.shopback.co.th/flight-222 ในวันที่ 22 ก.พ. พ.ศ. 2563 เท่านั้น โดยร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ Trip.com 

3.ShopBack จะให้เงินคืนเฉพาะราคาเที่ยวบินท่านั้น โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียม

4.ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากการจองดังกล่าวไม่สมบูรณ์ มีการยกเลิก (cancel) หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆในการจอง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า

5.การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น เช่น บัตรเครดิต, ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, การซื้อบัตรของขวัญ จะไม่ได้รับเงินคืน

6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.ราคาเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ร้านค้า ทำให้ราคาอาจจะไม่ตรงกับหน้าเว็บ ShopBack ทั้งนี้ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะได้รับเงินคืนโดยคำนวณจากราคาที่ท่านจ่ายกับร้านค้า (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)

8. หากเงินคืนปกติที่ได้รับมีมูลค่ามากกว่า 100 บาท(สำหรับลูกค้าปัจจุบัน), 300 บาท(สำหรับลูกค้าใหม่) ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้


เช็ควันหยุดแล้วจองเที่ยวเลย 🏨✈️🏝️