⚡️⚡️ เติมเกมส์สุดคุ้ม 1 บาท ⚡️⚡️

ฮอท
สินค้าที่ได้รับเงินคืนสูงสุด
Shopee X Free Fire Special Box 3.8
Shopee X Free Fire Special...
1 บาท
29 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 28 บาท
ฮอท
สินค้าที่ได้รับเงินคืนสูงสุด
การีนาเชลล์ 450 Shells
สุดคุ้มการีนาเชลล์ 450 Shells
235 บาท
285 บาท
รับเงินคืน 50 บาท
การีนาเชลล์ 225 Shells
สุดคุ้มการีนาเชลล์ 225 Shells
92 บาท
142 บาท
รับเงินคืน 50 บาท
การีนาเชลล์ 750 Shells
สุดคุ้มการีนาเชลล์ 750 Shells
425 บาท
475 บาท
รับเงินคืน 50 บาท
การีนาเชลล์ 1,500 Shells
สุดคุ้มการีนาเชลล์ 1,500 S...
900 บาท
950 บาท
รับเงินคืน 50 บาท
การีนาเชลล์ 135 Shells
สุดค้มการีนาเชลล์ 135 Shells
35 บาท
85 บาท
รับเงินคืน 50 บาท

เงื่อนไขและข้อตกลง


1. เติมเกมส์ราคา 0-100 บาท รับเงินคืนพิเศษจนเหลือ 1 บาท

2. เติมเกมส์ราคา 101 บาทขึ้นไป รับเงินคืนพิเศษ 100 บาท

3. จำนวนเงินคืนพิเศษจะไม่แสดงผลทันทีหลังจากทำการซื้อสินค้า จำนวนเงินคืนที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 7 วันทำการ

4. โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ซื้อสินค้าผ่าน ShopBack ครั้งแรกเท่านั้น

5. เลือกการเติมเกมส์ได้เฉพาะในหน้านี้เท่านั้น

6. สิทธ์โปรโมชั่นของแต่ละสินค้ามีจำนวนจำกัด

7. ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากมีการยกเลิกการสั่งสินค้า คืนสินค้า หรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า

8. ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ร้านค้า ทำให้ราคาอาจจะไม่ตรงกับหน้าเว็บ ShopBack ทั้งนี้ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะได้รับเงินคืนขึ้นกับราคาที่ท่านจ่ายกับร้านค้า (ไม่รวมค่าขนส่งและภาษี)