⚡️⚡️ เติมเกมส์สุดคุ้ม 1 บาท ⚡️⚡️

ฮอท
สินค้าที่ได้รับเงินคืนสูงสุด
การีนาเชลล์ 135 Shells
การีนาเชลล์ 135 Shells
1 บาท
85 บาท
รับเงินคืน 84 บาท
การีนาเชลล์ 225 Shells
การีนาเชลล์ 225 Shells
42 บาท
142 บาท
รับเงินคืน 100 บาท
การีนาเชลล์ 450 Shells
การีนาเชลล์ 450 Shells
185 บาท
285 บาท
รับเงินคืน 100 บาท
การีนาเชลล์ 750 Shells
การีนาเชลล์ 750 Shells
375 บาท
475 บาท
รับเงินคืน 100 บาท
การีนาเชลล์ 1,500 Shells
การีนาเชลล์ 1,500 Shells
850 บาท
950 บาท
รับเงินคืน 100 บาท

เงื่อนไขและข้อตกลง


1. เติมเกมส์ราคา 0-100 บาท รับเงินคืนพิเศษจนเหลือ 1 บาท

2. เติมเกมส์ราคา 101 บาทขึ้นไป รับเงินคืนพิเศษ 100 บาท

3. จำนวนเงินคืนพิเศษจะไม่แสดงผลทันทีหลังจากทำการซื้อสินค้า จำนวนเงินคืนที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 7 วันทำการ

4. โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ซื้อสินค้าผ่าน ShopBack ครั้งแรกเท่านั้น

5. เลือกการเติมเกมส์ได้เฉพาะในหน้านี้เท่านั้น

6. สิทธ์โปรโมชั่นของแต่ละสินค้ามีจำนวนจำกัด

7. ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากมีการยกเลิกการสั่งสินค้า คืนสินค้า หรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า

8. ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ร้านค้า ทำให้ราคาอาจจะไม่ตรงกับหน้าเว็บ ShopBack ทั้งนี้ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะได้รับเงินคืนขึ้นกับราคาที่ท่านจ่ายกับร้านค้า (ไม่รวมค่าขนส่งและภาษี)