🏨จองที่พักกับ Agoda คลิกเลย! 

🔥ดีลเด็ดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ🔥

(สามารถจองที่พักนอกเหนือจากนี้ได้)

โรงแรมในไทย (รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท)

Once Again Hostel
Once Again Hostel
0 บาท
244 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 244 บาท
Rim Doi Resort
Rim Doi Resort
144 บาท
444 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 300 บาท
Victoria Nimman Hotel
Victoria Nimman Hotel
323 บาท
623 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 300 บาท
Baan Baimai Boutique Room
Baan Baimai Boutique Room
462 บาท
762 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 300 บาท

โรงแรมในต่างประเทศ (รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท)

Hostel EastBlue Kasai Tokyo
Hostel EastBlue Kasai Tokyo
0 บาท
341 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 341 บาท
Hotel WBF Namba Ebisu
Hotel WBF Namba Ebisu
478 บาท
978 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 500 บาท
Hotel Sunroute Higashi Shinjuku
Hotel Sunroute Higashi Shi...
2,626 บาท
3,126 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 500 บาท
MJ Guesthouse Apartment No.405
MJ Guesthouse Apartment No...
3,078 บาท
3,578 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 500 บาท

หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ราคาที่เสนออาจมีการปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า


เงื่อนไขและข้อตกลง


  1.  จำนวนเงินคืนพิเศษจะไม่แสดงผลทันทีหลังจากทำการซื้อสินค้า จำนวนเงินคืนที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 14 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เงินคืนจะถูกอนุมัติภายใน 30 - 100 วัน แล้วแต่ระยะเวลาของแต่ละร้านค้าและ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นเงินสดได้ เมื่อสะสมเงินคืนอนุมัติครบ 100 บาท (ไม่รวมโบนัส)
  2. เฉพาะการสั่งจองผ่านหน้าแคมเปญนี้ https://www.shopback.co.th/hotel0baht ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น (0.00-23-59 น.)
  3. ShopBack จะให้เงินคืนเฉพาะราคาห้องพักเท่านั้น โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  4. ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน เฉพาะการจอง 5 รายการแรกเท่านั้น หากการจองดังกล่าวไม่สมบูรณ์ มีการยกเลิก (cancel) ไม่เข้าพัก (no-show) หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆในการจอง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น คุณทำการจองเข้ามา 6 รายการ รายการที่ 3 คุณทำการยกเลิก คุณจะได้รับสิทธิ์เฉพาะรายการที่ 1, 2, 4 และ 5 ที่ทำการจองสมบูรณ์เท่านั้น และจะไม่ได้รับสิทธิ์ในรายการที่ 6การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น เช่นบัตรเครดิต, ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, การซื้อบัตรของขวัญ จะไม่ได้รับเงินคืน
  5. ราคาที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ร้านค้า ทำให้ราคาอาจจะไม่ตรงกับหน้าเว็บ ShopBack ทั้งนี้ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลง เงินคืนจะคำนวณจากราคาที่ท่านจ่ายกับร้านค้า (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)
  6. กรณีจองที่พักในไทย หากที่พักราคา 1-300 บาท รับเงินคืนจนที่พักราคา 0 บาท หากที่พักราคา 301 บาทขึ้นไป รับเงินคืนจาก ShopBack จนครบ 300 บาท
  7. หากเงินคืนปกติที่ได้รับมีมูลค่ามากกว่า 300 บาท กรณีจองที่พักในไทย  ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้
  8. กรณีจองที่พักในต่างประเทศ หากที่พักราคา 1-500 บาท รับเงินคืนจนที่พักราคา 0 บาท หากที่พักราคา 501 บาทขึ้นไป รับเงินคืนจาก ShopBack จนครบ 500 บาท
  9. หากเงินคืนปกติที่ได้รับมีมูลค่ามากกว่า 500 บาท กรณีจองที่พักในต่างประเทศ  ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้ 
  10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า