จองโรงแรมที่ใดก็ได้ เริ่มต้น 2 บาท คลิก!

ตัวอย่างโรงแรมจาก Agoda 🏨 ดีลพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่

(สามารถจองโรงแรมนอกเหนือจากนี้ได้)

Rim Doi Resort
Rim Doi Resort
2 บาท
444 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 442 บาท
Baan Baimai Boutique Room
Baan Baimai Boutique Room
262 บาท
762 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 500 บาท
Once Again Hostel
Once Again Hostel
2 บาท
244 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 242 บาท
Victoria Nimman Hotel
Victoria Nimman Hotel
123 บาท
623 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 500 บาท

ตัวอย่างโรงแรมจาก Expedia 🏨 ดีลพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่

(สามารถจองโรงแรมนอกเหนือจากนี้ได้)

ALEXA Hostel
ALEXA Hostel
2 บาท
293 บาท
รับเงินคืน 291 บาท
Thasanee Guesthouse
Thasanee Guesthouse
2 บาท
467 บาท
รับเงินคืน 465 บาท
Baan Siri ChiangRai
Baan Siri ChiangRai
10 บาท
510 บาท
รับเงินคืน 500 บาท
Ayrest Hotel
Ayrest Hotel
563 บาท
1,063 บาท
รับเงินคืน 500 บาท

หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ราคาที่เสนออาจมีการปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเงื่อนไขและข้อตกลง


  1.  จำนวนเงินคืนพิเศษจะไม่แสดงผลทันทีหลังจากทำการซื้อสินค้า จำนวนเงินคืนที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 14 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เงินคืนจะถูกอนุมัติภายใน 30 - 100 วัน แล้วแต่ระยะเวลาของแต่ละร้านค้าและ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นเงินสดได้ เมื่อสะสมเงินคืนอนุมัติครบ 100 บาท (ไม่รวมโบนัส)
  2. เฉพาะการสั่งจองผ่านหน้าแคมเปญนี้ https://www.shopback.co.th/hotel2baht ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เท่านั้น (0.00-23-59 น.)
  3. ShopBack จะให้เงินคืนเฉพาะราคาห้องพักเท่านั้น โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  4. ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากการจองดังกล่าวไม่สมบูรณ์ มีการยกเลิก (cancel) ไม่เข้าพัก (no-show) หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆในการจอง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า
  5. การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น เช่นบัตรเครดิต, ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, การซื้อบัตรของขวัญ จะไม่ได้รับเงินคืน
  6. ราคาที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ร้านค้า ทำให้ราคาอาจจะไม่ตรงกับหน้าเว็บ ShopBack ทั้งนี้ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลง เงินคืนจะคำนวณจากราคาที่ท่านจ่ายกับร้านค้า (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)
  7. สำหรับลูกค้าใหม่ หากที่พักราคาต่ำกว่า 502 บาท รับเงินคืนจนที่พักราคา 2 บาท หากที่พักราคา 502 บาทขึ้นไป รับเงินคืนจาก ShopBack จนครบ 500 บาท
  8. สำหรับลูกค้าปัจจุบัน หากที่พักราคาต่ำกว่า 302 บาท รับเงินคืนจนที่พักราคา 2 บาท หากที่พักราคา 302 บาทขึ้นไป รับเงินคืนจาก ShopBack จนครบ 300 บาท
  9. หากเงินคืนปกติที่ได้รับมีมูลค่ามากกว่า 500 บาท(สำหรับลูกค้าใหม่), 300 บาท(สำหรับลูกค้าปัจจุบัน) ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้
  10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า