จอง 2 คืนขึ้นไป รับสิทธิ์พักฟรี 1 คืน จองเลย!

ดีลพิเศษ Agoda

ดีลพิเศษ Agoda
Rim Doi Resort
Rim Doi Resort
พักฟรี 1 คืน
444 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 444 บาท
The Simple House
The Simple House
147 บาท
647 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 500 บาท
Baan Baimai Boutique Room
Baan Baimai Boutique Room
262 บาท
762 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 500 บาท
Tokyo City View Hotel Tabata Station
Tokyo City View Hotel Taba...
1,321 บาท
1,821 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 500 บาท

ดีลพิเศษ booking.com 

ดีลพิเศษ booking.com
Warm Light Hostel
Warm Light Hostel
พักฟรี 1 คืน
200 บาท
รับเงินคืน 200 บาท
Hop Inn Krabi
Hop Inn Krabi
50 บาท
550 บาท
รับเงินคืน 500 บาท
Hotel Cube Banqiao
Hotel Cube Banqiao
1,105 บาท
1,605 บาท
รับเงินคืน 500 บาท
Hotel Yururito Osaka
Hotel Yururito Osaka
2,617 บาท
3,117 บาท
รับเงินคืน 500 บาท

ดีลพิเศษ Expedia

ดีลพิเศษ expedia
ALEXA Hostel
ALEXA Hostel
พักฟรี 1 คืน
293 บาท
รับเงินคืน 293 บาท
Baan Siri ChiangRai
Baan Siri ChiangRai
10 บาท
510 บาท
รับเงินคืน 500 บาท
Ayrest Hotel
Ayrest Hotel
563 บาท
1,063 บาท
รับเงินคืน 500 บาท
First Cabin TKP Ichigaya
First Cabin TKP Ichigaya
338 บาท
838 บาท
รับเงินคืน 500 บาท

หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ราคาที่เสนออาจมีการปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อตกลง


 1.จำนวนเงินคืนพิเศษจะไม่แสดงผลทันทีหลังจากทำการซื้อสินค้า จำนวนเงินคืนที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 14 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ใช้ ShopBack ครั้งแรกเท่านั้น

3.เฉพาะการสั่งจองผ่านหน้าแคมเปญนี้ https://www.shopback.co.th/hotelfree1night 

4.ShopBack จะให้เงินคืนเฉพาะราคาห้องพักเท่านั้น โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียม

5.ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากการจองดังกล่าวไม่สมบูรณ์ มีการยกเลิก (cancel) ไม่เข้าพัก (no-show) หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆในการจอง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า

6.การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น เช่นบัตรเครดิต, ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, การซื้อบัตรของขวัญ จะไม่ได้รับเงินคืน

7.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.ราคาที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ร้านค้า ทำให้ราคาอาจจะไม่ตรงกับหน้าเว็บ ShopBack ทั้งนี้ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะได้รับเงินเท่ากับราคาที่ท่านจ่ายกับร้านค้า (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)

9.เงินคืนพิเศษจะได้รับเฉพาะการสั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกันเท่านั้น


ที่พักราคา 1-500 บาท รับเงินคืนจนได้รับที่พักฟรี 1 คืน

ที่พักราคาตั้งแต่ 501 บาทขึ้นไป รับเงินคืนจาก ShopBack จนครบ 500 บาท