• Home / Jd central app
Shopback JD Central

โค้ดส่วนลด โปรโมโค้ด & คูปอง JD Central 2020

รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
เฉลี่ย: 2.8/5
Cashback Info
Promotions

เปอร์เซ็นต์เงินคืน

 • ลูกค้าใหม่ JD Central6.00%
 • สินค้า Samsung A425.00%
 • สินค้าแบรนด์ Intel4.00%
 • ลูกค้าปัจจุบัน JD Central1.00%

เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับส่วนลด & เงินคืนจาก JD Central

แนะนำ
 • กลับมาที่หน้า ShopBack แล้วเลือกไปที่ JD Central ทุกครั้งที่คุณทำการสั่งซื้อใหม่
 • โปรดใช้โค้ดที่ได้รับการยืนยันจาก ShopBack เท่านั้น
 • จำนวนเงินคืนจำกัดที่สูงสุด 15 บาท ต่อรายการสั่งซื้อสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ JD Central และ จะถูกจำกัดที่สูงสุด 50 บาท ต่อรายการสั่งซื้อสำหรับลูกค้าใหม่ JD Central
 • จำนวนเงินคืนจะถูกติดตามที่อัตราลูกค้าปัจจุบันก่อน แล้วจะถูกปรับให้เป็นจำนวนที่ถูกต้องภายใน 75 วัน
ห้าม
 • การซื้อบัตรของขวัญ
 • การคืน เปลี่ยน หรือ ยกเลิกการซื้อสินค้า
 • การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น เช่นบัตรเครดิต และ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกเงินคืนแก่ตัวแทนจำหน่ายสินค้า และ การสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากเข้าข่าย Reseller และ ลูกค้าท่านใดที่มีบัญชี JD Central มากกว่า 1 บัญชี
 • หากมีการคืน เปลี่ยน หรือยกเลิกสินค้ารายการใดรายการหนึ่งในคำสั่งซื้อนั้น (เช่น คำสั่งซื้อ ABC มีรายการสินค้นทั้งหมด 3 ชิ้น แต่มีการยกเลิก 1 ชิ้น จะส่งผลให้คุณไม่ได้รับเงินคืนสำหรับคำสั่งซื้อนั้นทั้งหมด)

ฉันจะได้รับเงินคืนตอนไหน

สั่งซื้อ
ติดตามภายใน
อนุมัติภายใน
วันนี้
1 วัน
75 วัน

เพื่อให้มั่นใจว่าได้จะรับเงินคืน
- จำนวนเงินคืนไม่รวมภาษีและบริการจัดส่งสินค้า
- จำนวนเงินคืนจะถูกอัพเดทตามหมวดหมู่ ลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าปัจจุบัน ภายใน 75 วัน
- จำนวนเงินคืนจำกัดที่สูงสุด 15 บาท ต่อรายการสั่งซื้อสำหรับทั้งลูกค้าปัจจุบันของ JD Central และ จะถูกจำกัดที่สูงสุด 50 บาท ต่อรายการสั่งซื้อสำหรับลูกค้าใหม่ของ JD Central
...
เงื่อนไขและข้อกำหนด
- ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shopback.co.th/terms-and-conditions
- จำนวนเงินคืนจำกัดที่สูงสุด 15 บาท ต่อรายการสั่งซื้อสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ JD Central และ จะถูกจำกัดที่สูงสุด 50 บาท ต่อรายการสั่งซื้อสำหรับลูกค้าใหม่ JD Central
...