Shopback Marshall

โค้ดส่วนลด Marshall & ดีลล่าสุด กรกฎาคม 2024

รับเงินคืน 8%

เปอร์เซ็นต์เงินคืน

  • สินค้าทั้งหมด8%
เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับส่วนลด & เงินคืนจาก Marshall
แนะนำ
  • กลับมาที่หน้า ShopBack แล้วเลือกไปที่ Marshall ทุกครั้งที่คุณทำการสั่งซื้อใหม่
  • โปรดใช้โค้ดที่ได้รับการยืนยันจาก ShopBack เท่านั้น
ห้าม
  • การซื้อบัตรของขวัญ
  • การคืน เปลี่ยน หรือ ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
  • เมื่อซื้อสิ้นค้าบนแอพพลิเคชั่นของร้านค้า
  • การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น (เช่นบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ)
  • หากมีการคืน เปลี่ยน หรือยกเลิกสินค้ารายการใดรายการหนึ่งในคำสั่งซื้อนั้น (เช่น คำสั่งซื้อ ABC มีรายการสินค้นทั้งหมด 3 ชิ้น แต่มีการยกเลิก 1 ชิ้น จะส่งผลให้คุณไม่ได้รับเงินคืนสำหรับคำสั่งซื้อนั้นทั้งหมด)
ฉันจะได้รับเงินคืนตอนไหน
สั่งซื้อ
ติดตามภายใน
อนุมัติภายใน
วันนี้
2 วัน
90 วัน

เพื่อให้มั่นใจว่าได้จะรับเงินคืน

- โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
- จำนวนเงินคืนไม่รวมภาษี และ บริการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.shopback.co.th/terms-and-conditions