💥💥💥 เติมเงินสุดคุ้ม 1 บาท Click !! 👇🏻👇🏻👇🏻 

เงื่อนไขและข้อตกลง

  1. การเติมเงินราคา 0-50 บาท รับเงินคืนพิเศษจนเหลือ 1 บาท
  2. การเติมเงินราคา 51 บาทขึ้นไป รับเงินคืนพิเศษ 50 บาท (เริ่มวันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)
  3. จำนวนเงินคืนพิเศษจะไม่แสดงผลทันทีหลังจากทำการซื้อสินค้า จำนวนเงินคืนที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 7 วันทำการ
  4. โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ซื้อสินค้าผ่าน ShopBack ครั้งแรกเท่านั้น
  5. กรุณากดสั่งซื้อในครั้งแรกให้สำเร็จ ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากมีการยกเลิก (cancel) หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆ
  6. ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากมีการคืนสินค้าหรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า