จองโรงแรมกับร้านค้าที่ร่วมรายการเลย!

ตัวอย่างโรงแรมจาก Agoda 🏨

(สามารถจองโรงแรมนอกเหนือจากนี้ได้)

agoda
Apollo 19 Hostel
0 บาท
253 บาท
เงินคืนพิเศษ 253 บาท
agoda
Chernchan Hostel
46 บาท
346 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท
agoda
Kasemsarn Hotel Chanthaburi
440 บาท
740 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท
agoda
Hop Inn Chiang Rai
298 บาท
598 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท

ตัวอย่างโรงแรมจาก Booking.com 🏨

(สามารถจองโรงแรมนอกเหนือจากนี้ได้)

booking
Mercy Hostel
0 บาท
250 บาท
เงินคืนพิเศษ 250 บาท
booking
Prajaktra City Hostel
160 บาท
460 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท
booking
The One Residence
300 บาท
600 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท
booking
The Space Hotel
334 บาท
634 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท

ตัวอย่างโรงแรมจาก Expedia 🏨

(สามารถจองโรงแรมนอกเหนือจากนี้ได้)

expedia
Sangjun Guesthouse
0 บาท
153 บาท
เงินคืนพิเศษ 153 บาท
expedia
Parichart Place
82 บาท
382 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท
expedia
OYO Koh Chang Riverside Re...
185 บาท
485 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท
expedia
Namthong Nan Hotel
337 บาท
637 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท

ตัวอย่างโรงแรมจาก Trip.com 🏨

(สามารถจองโรงแรมนอกเหนือจากนี้ได้)

trip
Happynest Hostel
0 บาท
228 บาท
เงินคืนพิเศษ 228 บาท
trip
V1 Room Hotel
123 บาท
423 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท
trip
B2 Night Bazaar Chiang Rai...
170 บาท
470 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท
trip
Charoen Hotel
610 บาท
910 บาท
เงินคืนพิเศษ 300 บาท

หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ราคาที่เสนออาจมีการปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า


เงื่อนไขและข้อตกลง


  1.  จำนวนเงินคืนพิเศษจะไม่แสดงผลทันทีหลังจากทำการซื้อสินค้า จำนวนเงินคืนที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 14 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เงินคืนจะถูกอนุมัติภายใน 30 - 100 วัน แล้วแต่ระยะเวลาของแต่ละร้านค้าและ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นเงินสดได้ เมื่อสะสมเงินคืนอนุมัติครบ 100 บาท (ไม่รวมโบนัส)
  2. เฉพาะการสั่งจองโรงแรมในเมืองรองผ่านหน้าแคมเปญนี้ https://www.shopback.co.th/muang-rong-must-try ในวันที่ 19 - 25 ก.พ./  5 - 12 มี.ค. และ 16 - 18 มี.ค. พ.ศ.2563 เท่านั้น 
  3. ShopBack จะให้เงินคืนเฉพาะราคาห้องพักเท่านั้น โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  4. ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากการจองดังกล่าวไม่สมบูรณ์ มีการยกเลิก (cancel) ไม่เข้าพัก (no-show) หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆในการจอง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า
  5. การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น เช่นบัตรเครดิต, ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, การซื้อบัตรของขวัญ จะไม่ได้รับเงินคืน
  6. ราคาที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ร้านค้า ทำให้ราคาอาจจะไม่ตรงกับหน้าเว็บ ShopBack ทั้งนี้ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลง เงินคืนจะคำนวณจากราคาที่ท่านจ่ายกับร้านค้า (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)
  7. หากที่พักราคา 1-300 บาท รับเงินคืนจนที่พักราคา 0 บาท หากที่พักราคา 301 บาทขึ้นไป รับเงินคืนจาก ShopBack จนครบ 300 บาท
  8. หากเงินคืนปกติที่ได้รับมีมูลค่ามากกว่า 300 บาท ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้
  9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า