ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

  1. เฉพาะลูกค้า ShopBack ใหม่ที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อผ่าน ShopBack มาก่อน
  2. ผู้ใช้ใหม่จะต้องทำการสั่งซื้อ 2 ครั้งจากร้านค้าใดก็ได้ใน ShopBack ภายใน 7 วันนับจากวันที่สมัครเพื่อรับโบนัสเงินคืนพิเศษ 100 บาท หลังจากการรับเงินคืนปกติจากการสั่งซื้อนั้นๆ
  3. เงินคืนโบนัส 100 บาท จะถูกเพิ่มให้สิ้นเดือนหลังจากคำสั่งซื้อที่สองได้รับการยืนยัน
  4. คำสั่งซื้อจะต้องไม่ถูกยกเลิก คืน หรือแลกเปลี่ยน เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนโบนัสเพิ่มเติม
  5. ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หยุดชั่วคราว และเพิกถอนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ช้อปปิ้ง

รับเงินคืนสูงสุด 6.0% เมื่อช้อปผ่านแอพ
รับเงินคืนสูงสุด 7.0%

 อาหาร

รับเงินคืน 20 บาท
(เดิม 15 บาท)
รับเงินคืนสูงสุด 8.0%
รับเงินคืน 40 บาท

ท่องเที่ยว

รับเงินคืน 5.0%
รับเงินคืน 9.0%
(เดิม 6%)
รับเงินคืนสูงสุด 5.0%
รับเงินคืนสูงสุด 7.0%
(เดิม 5%)
รับเงินคืน 150 บาท
รับเงินคืนสูงสุด 8%
(เดิม 4%)
รับเงินคืนสูงสุด 7.0%
(เดิม 5%)
รับเงินคืน 1.0%

สไตล์

รับเงินคืนสูงสุด 7.0%
(เดิม 4.0%)
รับเงินคืน 5.0%
รับเงินคืน 2.0%
รับเงินคืน 8.0%
รับเงินคืน 4.0%
รับเงินคืน 12.0%
(เดิม 5%)
รับเงินคืน 11.0%
(เดิม 5%)