ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

  1. เฉพาะลูกค้า ShopBack ใหม่ที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อผ่าน ShopBack มาก่อน
  2. ผู้ใช้ใหม่จะต้องทำการสั่งซื้อครั้งแรกจากร้านค้าใดก็ได้ใน ShopBack ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับอีเมลจาก ShopBack เพื่อรับโบนัสเงินคืนพิเศษ 50 บาท หลังจากการรับเงินคืนปกติจากการสั่งซื้อนั้นๆ
  3. เงินคืนโบนัส 50 บาท จะถูกเพิ่มให้สิ้นเดือนหลังจากคำสั่งซื้อได้รับการยืนยัน
  4. คำสั่งซื้อจะต้องไม่ถูกยกเลิก คืน หรือแลกเปลี่ยน เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนโบนัสเพิ่มเติม
  5. ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หยุดชั่วคราว และเพิกถอนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช้อปปิ้ง

รับเงินคืนสูงสุด 20.00%
รับเงินคืนสูงสุด 20.00%
รับเงินคืนสูงสุด 7.00% สำหรับสินค้าร่วมรายการ
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 9.00%
รับเงินคืน 4%

ท่องเที่ยว

รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
รับเงินคืน 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
(เดิมสูงสุด 5%)
รับเงินคืนสูงสุด 4.00%