เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น:   


  1. คุณลูกค้าต้องทำการสั่งซื้อสินค้าของร้าน Oriental Princess ผ่าน ShopBack จากหน้า https://www.shopback.co.th/orientalprincess เท่านั้น
  2. ลูกค้าต้องซื้อสินค้าผ่าน Lazada Application บนมือถือเท่านั้น ถึงจะได้รับโปรโมชั่น
  3. สำหรับการซื้อภายในวันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2561
  4. คุณจะได้รับเงินคืนสูงสุด 4% ในบัญชี ShopBack ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการซื้อ
  5. คุณจะได้รับเงินคืนพิเศษ 100 บาท ในบัญชี ShopBack ภายใน 7 วันหลังจบแคมเปญ
  6. คุณลูกค้าทุกท่านมีสิทธิ์ใช้งานได้ โดยขอสงวนสิทธิ์การรับเงินคืนพิเศษ 100 บาท 1 สิทธิ์/ท่าน
  7. ขอสงวนสิทธิ์การให้เงินคืนกับผู้ที่ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกสินค้าภายหลังการซื้อ
  8. เงินคืนจะอยู่ในสถานะ "กำลังดำเนินการ" รอการตรวจสอบจากร้านค้า 
  9. เมื่อร้านค้าตรวจสอบเรียบร้อยว่าคุณไม่มีการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกสินค้าภายหลัง เงินคืนจะถูก