Shopback Saks Fifth Avenue

โค้ดส่วนลด Saks Fifth Avenue & ดีลล่าสุด กรกฎาคม 2024

รับเงินคืน 2%
เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับส่วนลด & เงินคืนจาก Saks Fifth Avenue
แนะนำ
  • ใช้เฉพาะโค้ดส่วนลดจากหน้า ShopBack
ห้าม
  • การซื้อโดยใช้บัตรกำนัล
  • การคืน แลกเปลี่ยน หรือ ยกเลิกสินค้า
  • การซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นของร้านค้า
ฉันจะได้รับเงินคืนตอนไหน
สั่งซื้อ
ติดตามภายใน
อนุมัติภายใน
วันนี้
1วัน
75วัน

เพื่อให้มั่นใจว่าได้จะรับเงินคืน

ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ
ไม่รวมการใช้แต้มสะสมและบัตรส่วนลด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ShopBack ต้องเป็นลิงค์ล่าสุดที่ท่านคลิก ท่านจะหมดสิทธิ์รับเงินคืนหากท่านคลิกลิงค์เว็บไซต์อื่นหลังจากนั้น
ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการชำระเงิน คลิกเลือกร้านค้าผ่าน ShopBack และเริ่มต้นการเลือกซื้อสินค้าอีกครั้งเพื่อรับประกันว่าท่านอยู่ในระบบเงินคืน
กลับมาเข้าร้านค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Shopback ทุกครั้งที่ท่านจะทำการซื้อขาย. เช่น สำหรับการซื้อขาย 3 ครั้ง ท่านต้องคลิกเลือกร้านค้าจากหน้าเว็บไซต์ ShopBack เมื่อท่านสำเร็จการซื้อขาย และประสงค์จะทำการซื้อขายรายการต่อไป...