รับเงินคืน 0.50%
รับเงินคืนสูงสุด 6.0% เมื่อช้อปผ่านแอพ
รับเงินคืนสูงสุด 11.0% เมื่อช้อปผ่านแอพ
(เดิม 6.0%)
รับเงินคืนสูงสุด 7.0%

*เฉพาะลูกค้าใหม่ของ Shopee

รับเงินคืน 9.0%
(เดิม 6%)
รับเงินคืนสูงสุด 5.0%
รับเงินคืนสูงสุด 8.0%
(เดิม 5%)
รับเงินคืน 5.0%
รับเงินคืน 1.0%
รับเงินคืน 1.0%
รับเงินคืน 1.0%
รับเงินคืน 1.0%