รับเงินคืนสูงสุด 10.00%
รับเงินคืนสูงสุด 20.00%
รับเงินคืนสูงสุด 10.00%
(เดิมสูงสุด 6%)
รับเงินคืนสูงสุด 7.00%

*เฉพาะลูกค้าใหม่ของ Shopee

รับเงินคืน 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
(เดิมสูงสุด 5%)
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 5%
รับเงินคืน 1.0%
รับเงินคืน 1.0%
รับเงินคืน 1.0%