รับเงินคืนสูงสุด 20.00%
รับเงินคืนสูงสุด 20.00%
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 7.00% สำหรับสินค้าร่วมรายการ

*เฉพาะลูกค้าใหม่ของ Shopee

รับเงินคืน 15.00%
เดิม 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
(เดิมสูงสุด 5%)
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 5.00%
เดิมสูงสุด 5.00%
รับเงินคืน 1.0%
รับเงินคืน 1.0%
รับเงินคืน 1.0%