แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงินคืนร้าน Shopee


ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59น

เงินคืนร้าน Shopee จะเปลี่ยนจากเดิม 

  • ลูกค้าปัจจุบัน Shopee        2.50%
  • ลูกค้าใหม่ Shopee        6.50%
  • จำกัดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 160 บาท ต่อหนึ่งรายการคำสั่งซื้อ

เป็น

  • ลูกค้าปัจจุบัน Shopee        1.00%
  • ลูกค้าใหม่ Shopee        6.50%
  • จำกัดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 50 บาท ต่อหนึ่งรายการคำสั่งซื้อ