เงื่อนไขและข้อตกลง


1. ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้

2. สามารถช้อปกับร้านค้าทุกร้านบน ShopBack โดยร้านค้า 1 ร้าน = แสตมป์ 1 ดวง หากช้อปกับร้านค้าเดิม 6 ครั้ง ลูกค้าจะได้แสตมป์เพียง 1 ดวง

3. ไม่มีกำหนดราคาขั้นต่ำต่อการซื้อแต่ละครั้ง

4. สามารถติดตามจำนวนแสตมป์ที่สะสมได้จากอีเมล์ที่จะได้รับจาก ShopBack ในแต่ละวัน

5. โบนัสเงินคืนจะแสดงในบัญชีของคุณภายใน มกราคม 2563

6. ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากการจองดังกล่าวไม่สมบูรณ์ มีการยกเลิก (cancel) หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆในการสั่งซื้อ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า

7. การสั่งซื้อที่ 1.) ไม่ได้ผ่าน ShopBack 2.) เข้าข่ายทุจริต (เช่นการสร้างบัญชี ShopBack หลายบัญชี) จะไมได้รับโบนัสเงินคืน

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า