🛍️ ร้านค้ายอดฮิต ช้อปเลย! 🛍️

(สามารถช้อปกับร้านค้าอื่นนอกเหนือจากนี้ได้)

รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
รับเงินคืน 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 7.00% สำหรับสินค้าร่วมรายการ
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
(เดิมสูงสุด 5%)
รับเงินคืน 15.00%
เดิม 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 4.00%
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
รับเงินคืนสูงสุด 6.00%
รับเงินคืน 4.00%
รับเงินคืนสูงสุด 10.00%
เดิมสูงสุด 8.00%
รับเงินคืนสูงสุด 9.00%
รับเงินคืน 4%
รับเงินคืนสูงสุด 4.0%

เงื่อนไขและข้อตกลง


1. ลูกค้าทุกคนที่เข้าชมแคมเปญเพจนี้ (https://www.myshopback.co.th/stampcollect) ในระหว่างวันที่ 12 - 29  ก.พ. 63 มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

2. สามารถช้อปกับร้านค้าทุกร้านบน ShopBack โดยร้านค้า 1 ร้าน = แสตมป์ 1 ดวง หากช้อปกับร้านค้าเดิมมากกว่า 1 ครั้ง ลูกค้าจะได้แสตมป์เพียง 1 ดวง

3. ไม่มีกำหนดราคาขั้นต่ำต่อการซื้อแต่ละครั้ง

4. สามารถติดตามจำนวนแสตมป์ที่สะสมได้จากแจ้งเตือนที่จะได้รับจาก ShopBack ในแต่ละสัปดาห์

5. โบนัสเงินคืนจะแสดงในบัญชีของคุณภายในสิ้นเดือนเมษายน 2563

6. ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากการจองดังกล่าวไม่สมบูรณ์ มีการยกเลิก (cancel) หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆในการสั่งซื้อ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า

7. การสั่งซื้อที่ไม่ได้ผ่าน ShopBack หรือเข้าข่ายทุจริต (เช่นการสร้างบัญชี ShopBack หลายบัญชี) จะไม่ได้รับโบนัสเงินคืน

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*หมายเหตุ


-แจ้งเตือนติดตามจำนวนแสตมป์จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการติดตามของร้านค้าแต่ละร้าน ทำให้จำนวนแสตมป์อาจไม่แสดงผลในทันที

-การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อใดๆ จะมีผลต่อจำนวนแสตมป์ที่สะสม