รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

ร้านค้าที่ร่วมโปรโมชั่น

ตัวอย่างการคำนวณเงินคืน:

จองห้องพักราคา 6,000 บาท ผ่าน Agoda

  1. ต่อแรก: รับเงินคืน 6% = 360 บาท 
  2. ต่อที่สอง: รับเงินคืนพิเศษจากโปรโมชั่นจองเที่ยวครั้งแรกผ่าน ShopBack = 200 บาท

ราคาห้องพักเหลือเพียง 5,440 บาท หลังได้รับเงินคืนจากโปรโมชั่นนี้

หมายเหตุ

  • จำนวนเงินคืนไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
  • จะไม่ได้รับเงินคืนหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง