🇰🇷 ตัวอย่างเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - โซล 🇰🇷

(สามารถจองเที่ยวบินนอกเหนือจากนี้ได้)

KNTO
เที่ยวบิน กรุงเทพฯ-โซล
5,419 บาท
5,530 บาท
รับเงินคืน 111 บาท

🇰🇷ตัวอย่างโรงแรมในเกาหลี 🇰🇷

(สามารถจองโรงแรมนอกเหนือจากนี้ได้)

Itaewon Crown Hotel
Itaewon Crown Hotel
1,489 บาท
1,655 บาท
รับเงินคืน 166 บาท
Hotel PJ Myeongdong
Hotel PJ Myeongdong
2,641 บาท
2,935 บาท
รับเงินคืน 294 บาท
Hotel Skypark Kingstown Dongdaemun Seoul
Hotel Skypark Kingstown Do...
2,612 บาท
2,902 บาท
รับเงินคืน 290 บาท
L'Escape Hotel Myeongdong Seoul
L'Escape Hotel Myeongdong ...
4,048 บาท
4,498 บาท
รับเงินคืน 450 บาท

หหมายเหตุ: ราคาที่เสนออาจมีการปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
เงื่อนไขและข้อตกลง


  1. เฉพาะการจองในวันที่ 21-22 ม.ค. 2563 (0.00-23.59 น.) เท่านั้น
  2. แคมเปญนี้ใช้ได้ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์การจอง
  3. จำนวนเงินคืนพิเศษอาจจะไม่แสดงผลทันทีหลังจากทำการซื้อสินค้า จำนวนเงินคืนที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 14 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  4. เงินคืนคำนวณจากราคาห้องพักและเที่ยวบินเท่านั้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  5. ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากการจองดังกล่าวไม่สมบูรณ์ มีการยกเลิก (cancel) หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆในการจอง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า
  6. การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น เช่น บัตรเครดิต, ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, การซื้อบัตรของขวัญ จะไม่ได้รับเงินคืน
  7. ราคาห้องพักหรือเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ร้านค้า ทำให้ราคาอาจจะไม่ตรงกับหน้าเว็บ ShopBack ทั้งนี้ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะได้รับเงินคืนโดยคำนวณจากราคาที่ท่านจ่ายกับร้านค้า (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า