✈️ ตัวอย่างดีลเที่ยวบิน จาก Trip.com ✈️

ขอนแก่น
ขอนแก่น
685 บาท
695 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 10 บาท
เชียงใหม่
เชียงใหม่
857 บาท
870 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 13 บาท
ภูเก็ต
ภูเก็ต
946 บาท
960 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 14 บาท
อุดรธานี
อุดรธานี
739 บาท
750 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 11 บาท

🏨 ตัวอย่างดีลโรงแรม จาก Trip.com 🏨

บิซโซเทล พรีเมียร์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์(Bizotel Premier Hotel & Residence)
บิซโซเทล พรีเมียร์ โฮเทล แ...
1,030 บาท
1,107 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 77 บาท
โรงแรมจอยฟูล ไทย บูติก เชียงใหม่(Joyful Thai Boutique Hotel Chiang Mai)
โรงแรมจอยฟูล ไทย บูติก เชี...
1,072 บาท
1,153 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 81 บาท
ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม(Holiday Inn Bangkok Silom)
ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีล...
1,458 บาท
1,568 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 110 บาท
อโมรา บีช รีสอร์ท ภูเก็ต(Amora Beach Resort Phuket)
อโมรา บีช รีสอร์ท ภูเก็ต(A...
1,057 บาท
1,137 บาท
รับเงินคืนพิเศษ 80 บาท

หมายเหตุ: ราคาที่เสนออาจมีการปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเงื่อนไขและข้อตกลง


  1. แคมเปญนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าใหม่ Trip.com เท่านั้น
  2. จำนวนเงินคืนพิเศษอาจจะไม่แสดงผลทันทีหลังจากทำการซื้อสินค้า จำนวนเงินคืนที่ได้รับจะแสดงในบัญชีของท่านภายใน 14 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  3. ShopBack จะให้เงินคืนเฉพาะราคาโรงแรมและเที่ยวบินเท่านั้น โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียม
  4. ทาง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืน หากการจองดังกล่าวไม่สมบูรณ์ มีการยกเลิก (cancel) หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆในการจอง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหรือพบการทุจริตในการสั่งซื้อสินค้า
  5. การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น เช่น บัตรเครดิต, ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, การซื้อบัตรของขวัญ จะไม่ได้รับเงินคืน
  6. ราคาเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ร้านค้า ทำให้ราคาอาจจะไม่ตรงกับหน้าเว็บ ShopBack ทั้งนี้ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะได้รับเงินคืนโดยคำนวณจากราคาที่ท่านจ่ายกับร้านค้า (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า